Nội dung chi tiết

Mặt trận Điện Bàn với công tác xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2016, tại kỳ họp thứ 2 HĐND thị xã khóa XI
Tác giả: Trần Hà .Ngày đăng: 28/07/2016 .Lượt xem: 3066 lượt. [In bài]
Với nhận thức, xây dựng và tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân là nhiệm vụ quan trọng của công tác Mặt trận. Sáu tháng qua, Mặt trận và các tổ chức thành viên từ thị xã đến cơ sở phối hợp cùng với các cơ quan chức năng tập trung tuyên truyền cho cán bộ, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các nghị quyết của Đảng, nghị quyết của HĐND, các chủ trương lớn của thị xã, phối hợp với chính quyền xây dựng lòng dân đồng thuận, vận động nhân dân vượt qua khó khăn, tập trung mọi nguồn lực đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần vào quá trình phát triển KT-XH của thị xã đạt được nhiều kết quả, chính sách an sinh xã hội được chăm lo thiết thực, đời sống nhân dân ổn định, ANQP, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Mặt trận các cấp trong thị xã chủ trì phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên, vận động nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” lồng ghép nâng cao chất lượng các mô hình ở KDC: “Tự quản bảo vệ môi trường”, “Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo ATGT”, “Chung tay giảm nghèo bền vững”, phong trào “Tình nguyện nhân dân”, phát động KDC “Có đường thông, hè thoáng, sạch, đẹp”, tổ chức thi “Tuyến đường sáng- xanh- sạch- đẹp và hướng dẫn thực hiện công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở để góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh mang lại hiệu quả trong việc thay đổi đáng kể bộ mặt nông thôn Điện Bàn.

Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” đã tiếp nhận bằng nhiều nguồn hỗ trợ được 871 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, hỗ trợ tết, hỗ trợ phương tiện sinh kế để hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống. Từ nguồn biển đảo đã tổ chức thăm hỏi các gia đình có chiến sỹ là nhiệm vụ ở Đảo Trường Sa, từ nguồn cứu trợ đã kịp thời hỗ trợ các gia đình bị thiên tai hỏa hoạn.

Với công tác xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2016, trọng tâm là thực hiện công tác Mặt trận tham gia cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Với chức năng của mình, Mặt trận từ thị xã đến KDC đã thực hiện các bước trong quy trình hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử đại biểu HĐND thị xã và xã, phường đảm bảo dân chủ, đúng luật, tham gia các tổ chức phụ trách bầu cử, phối hợp tổ chức các hội nghị lấy ý kiến tín nhiệm của cử tri nơi cư trú; tổ chức cho những người ứng cử gặp gỡ, tiếp xúc cử tri để thực hiện quyền vận động bầu cử; tham gia giám sát việc thực hiện Luật bầu cử, vận động cử tri tham gia bầu cử, góp phần thành công cuộc bầu cử đúng tiến độ, dân chủ, đúng luật, thực sự là ngày hội của toàn dân. Mặt trận đã phối hợp với các cơ quan chức năng giới thiệu Hội thẩm tòa án nhân dân thị xã nhiệm kỳ 2016-2021, để HĐND bầu theo luật định.

Với vai trò là “cầu nối” giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, MTTQ các cấp chủ trì nhiều cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, thu hút hàng ngàn cử tri tham dự, qua đó nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri được Mặt trận tổng hợp gửi về Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh chung quanh những vấn đề nhân dân lo lắng như: tình trạng tham nhũng, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền, tình hình phức tạp ở Biển Đông, tình hình tai nạn giao thông, tệ nạn ma túy, vấn đề xây dựng Luật và giám sát thực thi pháp luật, ô nhiễm môi trường công nghiệp, quản lý tài nguyên khoáng sản v.v… Đồng thời hằng trăm ý kiến, kiến nghị của cử tri được Mặt trận tổng hợp đầy đủ, báo cáo trong kỳ họp thứ 1, HĐND thị xã khóa XI, tập trung chủ yếu ở các vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân như: vấn đề phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, phát triển công nghiệp, dịch vụ, giải quyết việc làm, quản lý chợ, xây dựng hạ tầng gia thông, thủy lợi, điện, nước sạch, vấn đề môi trường, quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng tái định cư, vệ sinh an toàn thực phẩm, việc thực hiện chính sách người có công, chính sách an sinh xã hội, vấn đề trật tự xã hội và cải cách hành chính để chính quyền xem xét giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đồng thời tham gia với UBND thị xã và các ngành chức năng đối thoại với những người dân còn thắc mắc về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đối thoại giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân, cùng vận động để người dân thống nhất chủ trương, đồng thuận trong việc phát triển KT-XH xây dựng kết cấu hạ tầng thực hiện chủ trương công nghiệp hóa, đô thị hóa của thị xã.

Cử tri toàn thị xã rất quan vui mừng trước sự thành công của cuộc bầu cử và thành công tốt đẹp của kỳ họp thứ nhất HĐND thị xã, xã, phường. Song tâm trạng phấn khởi của cử tri trong và sau bầu cử là đang chờ đợi nhiều hơn ở các đại biểu trong nhiệm kỳ mới thực thi đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của mình mà Hiến pháp và pháp luật đã quy định, xứng đáng với vị trí là cơ quan đại biểu của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Thông qua ý kiến, kiến nghị của cư tri và nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã đề xuất, kiến nghị với HĐND, UBND một số vấn đề sau:

- Cử tri mong đợi đại biểu HĐND phải giữ lời hứa và phấn đấu thực hiện chương trình hành động của mình đã báo cáo trong cuộc vận động bầu cử. Trong quá trình hoạt động khắc phục tình trạng một số đại biểu vì e dè, nể nang, sợ mất lòng người khác, né trành hoặc thiếu tìm hiểu thông tin, không dám thể hiện chính kiến dẫn đến chưa làm tốt nhiệm vụ này; cử tri mong muốn đại biểu HĐND đi nhiều, gặp được nhiều người, nghe và ghi nhận, chắt lọc để phân tích, đánh giá vấn đề để kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền giải quyết, mong rằng đại biểu HĐND phải là nơi tin cậy, nghe dân nói, nói dân nghe và kiến nghị giải quyết những việc dân cần.

- Ngoài việc tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp, cần mở rộng các hình thức tiếp xúc theo hướng gặp gỡ nhiều thành phần cử tri khác theo chuyên đề mà đại biểu HĐND quan tâm, để thu thập thông tin cụ thể, kiến nghị giải quyết vấn đề cụ thể, góp phần làm cho phong cách làm việc của đại biểu chuyển biến theo hướng gần dân, sát dân, trọng dân và có trách nhiệm với dân.

- Cử tri cũng mong muốn các vị đại biểu HĐND cần thực hiện đúng luật, ít nhất mỗi năm một lần báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của HĐND nơi mình là đại biểu, trả lời những yêu cầu và kiến nghị của cử tri.

- Kiến nghị Thường trực HĐND, các ban HĐND tăng cường và nâng cao chất lượng và hiệu quả giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, phát luật của Nhà nước và việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH-ANQP hằng năm mà Nghị quyết HĐND thị xã đề ra. Đặc biệt chú trọng giám sát chuyên đề hoạt động Hợp tác xã theo Luật HTX năm 2012, vấn đề thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp, vấn đề cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo, quản lý đất đai, ô nhiễm môi trường ở các cụm công nghiệp, việc thực hiện chính sách người có công và các chính sách an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội và an toàn giao thông. Mặt khác hoạt động giám sát của HĐND chỉ hiệu lực, hiệu quả khi những kiến nghị sau giám sát được các cơ quan liên quan thực hiện, trình HĐND ra nghị quyết xem xét trách nhiệm của người, cơ quan được giám sát chậm thực hiện kiến nghị sau giám sát.

- Tiếp tục tăng cường mối quan hệ chặt chẽ giữa HĐND, UBND với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể cùng cấp là điều kiện quan trọng để nâng cao chất lượng việc đề ra Nghị quyết, tổ chức thực hiện Nghị quyết, giám sát, thu thập và giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân. Sự phối hợp có hiệu quả giữa các bên là yếu tố quan trọng tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

- Đề nghị UBND có sự quan tâm, tăng cường các giải pháp để quản lý và thực hiện tốt hơn việc quản lý khai thác cát trên các dòng sông, tình trạng nhân dân bỏ ruộng ngày càng nhiều, vấn đề xây dựng các công trình nước sạch để nhân dân sử dụng, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, việc thực hiện chính sách người có công, vấn đề an ninh trật tự, vấn đề môi trường nhà máy thép Việt Pháp.

Trong thời gian tới Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã sẽ cố gắng làm hết sức mình để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận xã hội, tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXII đề ra.

[Trở về]
Các tin mới hơn:
55 mùa Xuân đi theo Đảng
Thị ủy Điện Bàn tổng kết công tác Dân vận năm 2020
Ủy ban kiểm tra Thị ủy Điện Bàn tổ chức Hội nghị Tập huấn Nghiệp vụ Công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật Đảng năm 2021
Đảng bộ xã Điện Hòa tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020
Đảng bộ xã Điện Thắng Trung tổng kết năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021
Đảng ủy phường Điện Nam Bắc đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 07/11/2020 cho các đảng viên trên địa bàn phường
Đảng bộ phường Điện Nam Bắc tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021.
Thị ủy Điện Bàn tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020
Đảng ủy phường Điện Nam Trung tổ chức tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021
Đảng ủy phường Điện Nam Trung tổ chức tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021
    
1   2   3   4   5  
    
Các tin cũ hơn:
Chi đoàn thôn Xóm Bùng, xã Điện Hòa tổ chức đêm văn nghệ mừng kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ
Thị ủy Điện Bàn sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016.
Thị ủy Điện Bàn tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ XII của Đảng
Hội LHPN phường Điện Dương tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ phường Điên Dương lần thứ XII nhiệm kỳ 2016- 2021
Hội LHPN thị xã Điện Bàn tổ chức gặp mặt cán bộ Hội qua các thời kỳ
Thị ủy Điện Bàn tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị
UBND phường Điện Nam Trung tổ chức hội nghị triển khai Quyết định số 49/QĐ-TTg, ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ
Hội nghị báo cáo viên Thị ủy nhiệm kỳ 2015-2020
UBMTTQVN phường Điện Dương tổ chức hội thi " Tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp tại khu dân cư
Đảng bộ phường Điện Nam Trung, tổ chức Hội nghị triển khai quán triệt nghị quyết Đại Hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI nhiệm kỳ 2015- 2020.
    
1   2   3   4   5  
    Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm