107 / BC-UBND Công tác chỉ đạo điều hành của UBND thị xã, tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2016, công tác chủ yếu 6 tháng cuối năm 2016.
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 26/07/2016 .Lượt xem: 2160 lượt.
Thực hiện Nghị quyết của Thị ủy và HĐND thị xã về nhiệm vụ năm 2016, UBND thị xã đã ban hành Chương trình công tác để chỉ đạo điều hành thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016; kịp thời giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế-xã hội và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước cho các ngành và địa phương; chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tầng lớp nhân dân, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán Bính Thân – năm 2016 an toàn, vui tươi, lành mạnh và tiết kiệm.
Download Báo cáo 107   / BC-UBND