84/BC-UBND Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2016 và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2016
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 26/07/2016 .Lượt xem: 2774 lượt.
Thực hiện Nghị quyết của Thị ủy và HĐND thị xã về nhiệm vụ năm 2016, UBND thị xã đã ban hành Chương trình công tác để chỉ đạo điều hành thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; kịp thời giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước cho các ngành và địa phương; chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong các ngành, địa phương và các tầng lớp nhân dân, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và toàn dân trong thị xã, trong 6 tháng đầu năm 2016 tình hình kinh tế - xã hội của thị xã đã có những chuyển biến và đạt kết quả tích cực, cụ thể trên các lĩnh vực như sau:
Download Báo cáo 84/BC-UBND