79 /BC-UBND Công tác chỉ đạo điều hành của UBND thị xã, tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 4, công tác trọng tâm tháng 5/2016.
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 26/07/2016 .Lượt xem: 1942 lượt.
- Chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung thực hiện chương trình công tác trọng tâm quý I, tháng 4 năm 2016 của UBND thị xã, của ngành, địa phương, các nhiệm vụ công tác được UBND thị xã giao. - Tập trung thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. - Chuẩn bị các nội dung phục vụ tốt kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ HĐND thị xã khóa X. Tiếp tục chỉ đạo giải quyết các vấn đề cử tri kiến nghị còn tồn đọng và tại kỳ họp thứ 18, HĐND thị xã khóa X.
Download Báo cáo 79  /BC-UBND