Bảng giá đất tại thị xã Điện Bàn từ năm 2015-2019
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 24/07/2016 .Lượt xem: 17068 lượt.
Bao gồm giá đất ở Khu đô thị mới, đất nông nghiệp, giá đất ở 19 xã phường và phường Vĩnh Điện
Download Bảng giá đất từ 2015-2019