Công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2015 thị xã Điện Bàn
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 05/07/2016 .Lượt xem: 2388 lượt.
Công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2015 thị xã Điện Bàn
Download Dự toán, Quyết định, Ngân sách, NS sự nghiệp