Huyện Điện Bàn đứng đầu Bảng đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính năm 2013
Tác giả: Nguyễn Đức Phong .Ngày đăng: 10/10/2014 .Lượt xem: 8542 lượt.
Ngày 08/9/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 2722/QĐ-UBND về việc công bố kết quả đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính năm 2013 các Sở, Ban, ngành, UBND huyện, thành phố năm 2013.

Điện Bàn là đơn vị đứng đầu trong 16 địa phương với  điểm số 80,68%, xếp hạng Tốt. Tiếp theo là các địa phương: Hội An, Thăng Bình, Duy Xuyên, Tam Kỳ, Đại Lộc, Phú Ninh, Núi Thành, Quế Sơn…11 huyện xếp hạng nhóm Khá, 4 huyện xếp hạng nhóm Trung bình.


Bộ phận Tiếp nhận và hoàn trả kết quả tiếp nhận hồ sơ của công dân

Nội dung đánh giá, xếp hạng tập trung vào những việc: Công tác chỉ đạo điều hành CCHC; cải cách thủ tục hành chính, cải cách bộ máy tổ chức, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; hiện đại hóa hành chính.

Việc đánh giá, xếp hạng là công cụ hữu hiệu trong việc theo dõi, đánh giá mức độ thành công của các cơ quan, đơn vị so với chương trình, kế hoạch đã đề ra. Thêm vào đó, công tác này còn tạo ra một phong trào thi đua, khuyến khích và tạo động lực cho các đơn vị không ngừng đẩy mạnh thực hiện các nội dung về cải cách hành chính.
Qua việc đánh giá này, không dừng lại ở những gì đã đạt được, công tác cải cách hành chính huyện Điện Bàn sẽ tiếp tục được hoàn thiện trong trong những năm tiếp theo, hướng đến một nền hành chính công hiện đại, đáp ứng yêu cầu phục vụ của người dân.