Nội dung chi tiết

Điện Bàn tổ chức tập huấn Hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2008
Tác giả: Nguyễn Đức Phong .Ngày đăng: 26/09/2014 .Lượt xem: 6327 lượt. [In bài]
Nhằm triển khai thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (QLCL) theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước và Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 18/9/2014 của Ủy ban nhân dân huyện Điện Bàn về việc xây dựng, áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng (QLCL) theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động các cơ quan hành chính nhà nước của huyện.

                Ngày 23/9/2014, UBND huyện Điện Bàn đã tổ chức Hội nghị tập huấn về Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo, cán bộ công chức, người lao động các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện và các xã, thị trấn thực hiện thí điểm.

               Tại Hội nghị tập huấn, cán bộ công chức các cơ quan, đơn vị, địa phương đã được Ông Nguyễn Văn Dũng - Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quảng Nam trực thuộc Sở Khoa học – Công nghệ tỉnh Quảng Nam phổ biến, nâng cao nhận thức về Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008, qua đó giúp cho CBCC nắm vững hơn, sâu sắc hơn những kiến thức, yêu cầu, bản chất của Hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2008; những kết quả sẽ đạt được khi triển khai xây dựng và áp dụng Bộ tiêu chuẩn TCVN 9001:2008 tại cơ quan hành chính nhà nước; CBCC đã chủ động nêu lên các ý kiến, phản ánh các khó khăn, cản trở và đã được giải đáp những thắc mắc trong quá trình triển khai xây dựng, áp dụng TCVN 9001:2008..
             UBND huyện Điện Bàn dự kiến sẽ triển khai thí điểm cho 03 đơn vị sự nghiệp công lập (Trung tâm Phát triển CNN-TM-DV, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện) và 04 địa phương (xã Điện Thọ, Điện Minh, Điện Quang, thị trấn Vĩnh Điện, ) xây dựng, ban hành và áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2008.
               Với việc xây dựng, ban hành và áp dụng Hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2008 vào quá trình hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, chất lượng giải quyết công việc sẽ được nâng lên một bước, phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia và tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính trong giai đoạn hiện nay.
                Sau buổi tập huấn, các cơ quan, đơn vị, địa phương sẽ triển khai viết các quy trình thủ tục hành chính của Đề án 30 cấp huyện, xã theo  Mô  hình  khung  được  ban  hành  tại  Quyết  định  số 2968/QĐ-BKHCN ngày 29/12/2010 của Bộ Khoa học – Công nghệ.

[Trở về]
Các tin cũ hơn:
Dự thảo kế hoạch duy trì, mở rộng việc xây dựng, áp dụng hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001-2008
Quy trình Thẩm định Phương án Bồi thường - Hỗ trợ và Tái định cư.
Các tài liệu hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008
UBND huyện Điện Bàn được chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2008
Tập huấn phổ biến và nâng cao nhận thức về Bộ tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2008

Thông báo

Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 03/01/2018 của UBND thị xã Điện Bàn V/v bãi bỏ Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của Ủy ban nhân dân huyện Điện Bàn về ban hành bảng chi tiết vị trí nhóm đất nông nghiệp thời kỳ 2015 -2019 của 20 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Điện Bàn (nay là thị xã).
Thông báo số 661/TB-UBND ngày 24/12/2018 của UBND thị xã Điện Bàn về nghỉ Tết Dương lịch năm 2018
Thông báo số 130/TB-PTQĐ ngày 17/12/2018 của Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất ở tại thôn Thanh Quýt 2 (Khu vực trước ngõ ông Sâm), xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Thông báo số 129/TB-PTQĐ ngày 14/12/2018 của Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất ở tại thửa đất số 162, tờ bản đồ địa chính số 13, thôn An Hà, xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Hội đồng nhân dân thị xã Điện Bàn triệu tập tham dự kỳ họp thứ 09 HĐND thị xã Điện Bàn Khoá XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Thông báo số 590/TB-UBND ngày 27/11/2018 của UBND thị xã Điện Bàn V/v mời thi tuyển thiết kế kiến trúc các cầu qua sông Cổ Cò đoạn qua thị xã Điện Bàn.
Thông báo số 575/TB-UBND ngày 19/11/2018 của UBND thị xã Điện Bàn về việc công khai lấy ý kiến của tổ chức, công dân về Danh mục công trình, dự án dự kiến đưa vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn thị xã.Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm