Đoàn Công tác Liên ngành Trung ương kiểm tra các tiêu chí thành lập thị xã Điện Bàn
Tác giả: Nguyễn Đức Phong .Ngày đăng: 23/09/2014 .Lượt xem: 6174 lượt.
Ngày 22/9/2014, Đoàn Công tác Liên ngành của Trung ương đến làm việc tại huyện Điện Bàn để kiểm tra các tiêu chuẩn để xây dựng thị xã Điện Bàn. Thành phần của đoàn gồm: ông Nguyễn Hữu Đức - Vụ trưởng Vụ chính quyền địa phương – Bộ Nội vụ, ông Nguyễn Văn Đức- Phó Vụ trưởng Vụ chính quyền địa phương – Bộ Nội vụ, ông Nguyễn Chí Đức - Vụ trưởng Vụ Nội chính – Văn phòng Chính phủ, bà Mai Diệu Linh- Hàm PVT Vụ Nội chính – Văn phòng Chính phủ, ông Lê Thanh Hoàn - Chuyên viên chính Vụ pháp luật - Ủy ban Pháp luật Quốc hội, ông Lê Sỹ Cường - Giám đốc Trung tâm Biên giới, Địa giới Bộ Tài nguyên – Môi trường.

Đón đoàn làm việc về phía tỉnh có ông Bùi Công Hai – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, ông Thái Văn Chương - Trưởng phòng Xây dựng chính quyền Sở Nội vụ; về phía huyện có ông Lê Thân – TUV – Bí thư Huyện ủy, ông Trần Văn Thu – Chủ tịch HĐND huyện, ông Trần Huy – Phó Chủ tịch HĐND huyện, ông Lê Trí Thanh – TUV – PBT – Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ tịch UBND huyện cùng đại diện lãnh đạo các ngành liên quan của huyện.

Chương trình làm việc của đoàn là đi thực tế các địa phương trong huyện, kiểm tra các điều kiện, tiêu chí thành lập thị xã và tham quan các công trình xây dựng, các dự án đầu tư trên địa bàn huyện.
Chiều cùng ngày, đoàn họp tại UBND huyện. Các thành viên dự họp đã xem phim tư liệu “Điện Bàn xứng tầm thị xã”. Thay mặt lãnh đạo UBND huyện, ông Lê Trí Thanh – Chủ tịch UBND huyện báo cáo khái quát các tiêu chuẩn phấn đấu đạt được của huyện, đó là: tiêu chuẩn thành lập đô thị, tiêu chuẩn chức năng đô thị, mật độ dân số, quy mô dân số, tỉ lệ lao động phi nông nghiệp khu vực nội thị, hệ thống các công trình hạ tầng, quy hoạch đô thị...và thông qua đánh giá các yếu tố tác động sau khi thành lập thị xã như: môi trường, dân số, an ninh cũng như ngân sách phát sinh khi xây dựng chính quyền đô thị và những giải pháp khắc phục những tác động nêu trên, đồng thời cũng rêu rõ những yếu tố lợi ích sau khi thành lập thị xã.
Với những kết quả đạt được, huyện Điện Bàn đã đủ 3 điều kiện và 9/9 tiêu chuẩn thành lập thị xã theo quy định của Chính phủ.
Các thành viên Đoàn công tác đã đóng góp các ý kiến hoàn chỉnh các tiêu chí còn lại để Điện Bàn hoàn chỉnh hồ sơ thành lập thị xã vào năm 2015.