Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng soạn thảo văn bản cho cán bộ công chức các huyện.
Tác giả: Nguyễn Đức Phong .Ngày đăng: 31/07/2014 .Lượt xem: 6960 lượt.
Ngày 24 tháng 07 năm 2014, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng soạn thảo văn bản cho các cán bộ, công chức cấp huyện của của các huyện phía bắc tỉnh Quảng Nam.

Tham dự lớp bồi dưỡng có đại diện Sở Nội vụ, Tiến sĩ Nguyễn Thị Hà – Giảng viên chính Học Viện Hành chính Quốc gia – Người trực tiếp tham gia giảng dạy, các chuyên viên của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ Điện Bàn cùng hơn 140 học viên là cán bộ, công chức của các huyện Điện Bàn, Duy Xuyên, Đại Lộc, Tây Giang, Quế Sơn, Nông Sơn và thành phố Hội An.

Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng soạn thảo văn bản dự kiến sẽ kéo dài trong thời gian 03 ngày (từ ngày 24 đến 27/7/2014). Chương trình, nội dung bồi dưỡng gồm có: Tổng quan về văn bản quản lý nhà nước; Những yêu cầu về kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý nhà nước; Kỹ năng soạn thảo một số loại văn bản. Mục tiêu đặt ra là sau thời gian tập huấn cán bộ, công chức hiểu rõ về tính chất và hình thức biểu đạt của từng loại văn bản cũng như thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính, văn bản quy phạm pháp luật theo các quy định pháp luật hiện hành.
Cũng trong ngày kết thúc tập huấn, cán bộ, công chức của các huyện đến tham quan Bảo tàng Điện Bàn. Tại đây, mọi người được cán bộ Bảo tàng thuyết minh, giới thiệu các hiện vật gắn liền với cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và các cổ vật được lưu giữ tại đây. Qua đó, mọi người hiểu thêm về mảnh đất và con người Điện Bàn.
Trước đó, ngày 16/7/2013, UBND huyện Điện bàn cũng đã phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng soạn thảo văn bản cho cán bộ công chức cấp xã của hai đơn vị Điện Bàn và thành phố Hội An