Điện Bàn tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng soạn thảo văn bản cho cán bộ công chức cấp xã
Tác giả: Đinh Quang Vĩnh .Ngày đăng: 18/07/2014 .Lượt xem: 6488 lượt.
Thực hiện Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tỉnh Quảng Nam năm 2014, vào lúc 08h00 ngày 16 tháng 07 năm 2014 tại Hội trường UBND huyện Điện Bàn, UBND huyện Điện Bàn đã phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng soạn thảo văn bản cho các cán bộ, công chức cấp xã của huyện Điện Bàn và thành phố Hội An.

Tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng soạn thảo văn bản có ông Trần Thế Thái – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, ông Lê Tự Đợi – Phó Trưởng Phòng Nội vụ Điện Bàn, Thạc sỹ Phan Thị Thu Thủy – Giảng viên chính Học Viện Hành chính Quốc gia, các chuyên viên của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ Điện Bàn cùng hơn 80 học viên là cán bộ, công chức cấp xã của huyện Điện Bàn và thành phố Hội An.

Ông Trần Thế Thái - Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu khai mạc
Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng soạn thảo văn bản sẽ được tổ chức trong thời gian 03 ngày, từ ngày 16 đến 18/7/2014. Chương trình, nội dung bồi dưỡng được thiết kế nhằm mục tiêu chuẩn hóa kiến thức và nâng cao kỹ năng soạn thảo văn bản cho cán bộ, công chức các xã, phường; hiểu rõ về tính chất và hình thức biểu đạt của từng loại văn bản; hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính, văn bản quy phạm pháp luật theo các quy định pháp luật hiện hành; cung cấp bộ tài liệu hoàn chỉnh làm cẩm nang trong công tác soạn thảo và xử lý văn bản trong các cơ quan, tổ chức.