Hội Nghị triển khai nhiệm vụ công tác cải cách hành chính năm 2014
Tác giả: Nguyễn Đức Phong .Ngày đăng: 27/02/2014 .Lượt xem: 7381 lượt.
Để thủ tục hành chính được kiểm soát chặt chẽ, từng bước đẩy mạnh việc đơn giản hóa, cập nhật và minh bạch hóa toàn bộ thông tin bằng nhiều hình thức, tạo nhiều thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp là những nội dung được báo cáo tại hội nghị triển khai nhiệm vụ 2014 được UBND huyện Điện Bàn tổ chức vào sáng 27/2/2014. Phó giám đốc Sở Nội vụ Trần Thế Thái, Bí thư huyện ủy Lê Thân, Phó Chủ tịch UBND Trần Úc tham dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Phùng Quang-HUV-Trưởng Phòng Nội vụ đã đọc Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2013 và nhiệm vụ phương hướng năm 2014. Theo đó, căn cứ Chương trình hành động 12-CTHĐ/HU ngày 08/11/2007 của BTV Huyện ủy và Quyết định số 584/QĐ-UBND ngày 12/5/2009 của UBND huyện Điện Bàn về việc Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCHTW (Khóa X) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước. Hiện nay, tình hình giải quyết thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quan trọng như: cấp phép xây dựng, tư pháp, đất đai, đăng ký kinh doanh… có nhiều chuyển biến tích cực, rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định. Việc mở rộng và nâng cao chất lượng của mô hình một cửa, một cửa liên thông theo hướng hiện đại được đẩy mạnh và đã hoàn thành mục tiêu đề ra. Năm 2014, chương trình cải cách hành chính đặt mục tiêu đạt mức độ hài lòng của tổ chức cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập lên hàng đầu. 


Đ/c Phùng Quang-Trưởng Phòng Nội vụ thông qua báo cáo tổng kết tình hình thực hiện CCHC

Phó giám đốc Sở Nội vụ Trần Thế Thái ghi nhận những thành tích đã đạt được trong công tác cải cách hành chính, đồng thời cũng lưu ý: bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế và có một số nội dung hoạt động đạt hiệu quả chưa cao. Những vấn đề này cần được địa phương quan tâm tháo gỡ để thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính trong năm 2014. 


Đ/c Trần Thế Thái-PGD Sở Nội vụ phát biểu tại Hội nghị

Kết thúc hội nghị, đồng chí Lê Thân cũng đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm vừa qua. Tuy nhiên, cải cách hành chính trước hết là tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân; đồng thời phải nâng cao trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức để phục vụ công việc hiểu quả.


Đ/c Lê Thân-TUV-Bí thư Huyện ủy phát biểu tại Hội nghị

Dịp này, 06 tập thể và 05 cá nhân cũng đã được tặng giấy khen vì đã có thành tích thực hiện tốt trong công tác cải cách hành chính năm 2013.