Tổ chức bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng soạn thảo văn bản
Tác giả: Nguyễn Duy Hiếu (Phòng Nội vụ) .Ngày đăng: 30/12/2013 .Lượt xem: 8921 lượt.
Sáng ngày 26/12/2013 tại Hội trường Trung tâm chính trị huyện Điện Bàn, UBND huyện Điện Bàn phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng soạn thảo văn bản cho các cán bộ 20 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng soạn thảo văn bản có ông Phạm Viết Hùng – Trưởng Phòng Cải cách hành chính Sở Nội vụ, ông Lê Tự Đợi – Phó Trưởng Phòng Nội vụ Điện Bàn, Tiến sỹ Nguyễn Thị Hà – Phó Trưởng bộ môn Văn bản hành chính Học Viện Hành chính Quốc gia cùng các chuyên viên của Sở Nội vụ,  Phòng Nội vụ Điện Bàn

Hiện nay, công tác soạn thảo văn bản tại cấp xã nhìn chung còn nhiều hạn chế. Vì vậy, việc tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng soạn thảo văn bản có ý nghĩa rất quan trọng đối với công tác soạn thảo và ban hành văn bản ở cấp xã, giúp các cán bộ xã tham dự có được các kỹ năng soạn thảo và ban hành các văn bản đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền góp phần chuẩn hóa các văn bản hành chính ở cấp xã, thị trấn trên địa bàn huyện theo quy định của Pháp luật.

Ông Phạm Viết Hùng  – Trưởng Phòng Cải cách hành chính Sở Nội vụ phát biếu khai mạc .