Trình tự thủ tục hành chính hướng dẫn các nhà đầu tư vào đầu tư trong Cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Điện Bàn
Tác giả: Nguyễn Đức Phong .Ngày đăng: 26/11/2013 .Lượt xem: 5867 lượt.
Trình tự thủ tục hành chính hướng dẫn các nhà đầu tư vào đầu tư trong Cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Điện Bàn
Download Trình tự đầy đủ
Nguồn tin: Trung tâm PT CCN-TMDV