TÓM TẮT THÔNG TIN CÁC ƯU ĐÃI, HỖ TRỢ KHI ĐẦU TƯ VÀO CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐIỆN BÀN
Tác giả: Nguyễn Đức Phong .Ngày đăng: 26/11/2013 .Lượt xem: 5844 lượt.
TÓM TẮT THÔNG TIN CÁC ƯU ĐÃI, HỖ TRỢ KHI ĐẦU TƯ VÀO CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐIỆN BÀN
Download Tóm tắt thông tin ưu đãi
Nguồn tin: Trung tâm PT CCN-TMDV