Tóm tắt Trình tự thủ tục hành chính hướng dẫn các nhà đầu tư vào đầu tư trong Cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Điện Bàn
Tác giả: Nguyễn Đức Phong .Ngày đăng: 26/11/2013 .Lượt xem: 4606 lượt.
Khi đầu tư vào Cụm Công nghiệp trên địa bàn huyện Điện Bàn, nhà đầu tư thực hiện các bước sau:
Download Tóm tắt trình tự thủ tục
Nguồn tin: Trung tâm PT CCN-TMDV