Nội dung chi tiết

Bản vẽ Cụm công nghiệp Cẩm Sơn
Tác giả: Trần Thị Hoàng Vi .Ngày đăng: 04/10/2013 .Lượt xem: 6074 lượt. [In bài]
Bản vẽ Cụm công nghiệp Cẩm Sơn

Đã Phê duyệt quy hoạch chi tiết (1/500) Cụm công nghiệp Cẩm Sơn xã Điện Tiến, huyện Điện Bàn do Trung tâm phát triển Cụm công nhiệp và Du lịch  huyện Điện Bàn làm chủ đầu tư.

          Nội dung quy hoạch :

   1) Phạm vi, ranh giới quy hoạch:

          - Phía Đông : Giáp đường ĐT.605

          - Phía Nam  : Giáp khu dân cư

          - Phía Tây    : Giáp ruộng lúa .

          - Phía Bắc    : Giáp xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

 2) Quy hoạch chi tiết sử dụng đất:

          Tổng diện tích đồ án quy hoạch chi tiết sử dụng đất Cụm công nghiệp Cẩm Sơn xã Điện Tiến là: 39,291ha gồm các cơ cấu sau: Trong đó đất sản xuất công nghiệp là: 236.352 m2.

        3) Phân khu chi tiết đất sử dụng sản xuất công nghiệp:

Thành phần

Ký hiệu

Số lô

Tổng Diện tích

(m2)

Diện tích đã sử dụng (m2)

Diện tích còn lại (m2)

- Đất sản xuất khu A

75.892,0

0

75.892,0

A1

1

10.464

0

10.464

A2

2

15.500

0

15.500

A3

3

13.056

0

13.056

A4

4

10.690

0

10.690

A5

5

15.206

0

15.206

A6

6

10.976

0

10.976

 - Đất sản xuất khu B

91.975,0

17.760

74.215

B1

1

17.760

17.760

0

B2

2

10.660

0

10.660

B3

3

17.805

0

17.805

B4

4

18.786

0

18.786

B5

5

26.960

0

26.960

- Đất hiện trạng

68.485,0

68.485,0

0

Tổng diện tích:

236.352

86.245

150.107


Download Bản vẽ CCN Cẩm sơn
Nguồn tin: Phòng KT-HT
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Điện Bàn đánh giá hiện trạng môi trường các cơ sở sản xuất, các Cụm Công nghiệp trên địa bàn huyện.
THÔNG TIN CỤM CÔNG NGHIỆP CẨM SƠN
THÔNG TIN CỤM CÔNG NGHIỆP NAM DƯƠNG
THÔNG TIN CỤM CÔNG NGHIỆP TRẢNG NHẬT 2
THÔNG TIN CỤM CÔNG NGHIỆP TRẢNG NHẬT 1
THÔNG TIN CỤM CÔNG NGHIỆP THƯƠNG TÍN
THÔNG TIN CỤM CÔNG NGHIỆP AN LƯU
Trung tâm Phát triển Khu, Cụm CN&TM, DV thành phố Tam Kỳ trao đổi kinh nghiệm với Trung tâm Phát triển Cụm CN-TM&DV huyện Điện Bàn
Kêu gọi đầu tư vào Cụm Công nghiệp Thương Tín, An Lưu và Cụm làng nghề TTCN&TCMN Đông Khương trên địa bàn huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Trình tự thủ tục hành chính hướng dẫn các nhà đầu tư vào đầu tư trong Cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Điện Bàn
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
Thông tin về quy hoạch các Cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Điện Bàn.
Hướng dẫn tóm tắt quy trình thủ tục đầu tư vào các cụm công nghiệp trên địa bàn huyệnLiên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm