Tập huấn phổ biến và nâng cao nhận thức về Bộ tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2008
Tác giả: Quản trị viên .Ngày đăng: 28/06/2009 .Lượt xem: 4203 lượt.
Nhằm phổ biến rộng rãi, nâng cao nhận thức cho toàn thể cán bộ, công chức đang công tác tại UBND huyện Điện Bàn về Hệ thống quản lý chất lượng theo Bộ tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001-2008. Đồng thời, hướng dẫn việc triển khai thực hiện các quy trình đã được ban hành và áp dụng cho toàn bộ CBCC của các cơ quan, đơn vị.
Ngày 2/11/2009, Ủy ban nhân dân huyện Điện Bàn phối hợp với Trung tâm năng suất Việt Nam - đơn vị tư vấn tổ chức hội nghị tập huấn với nội dung nêu trên. Tại buổi tập huấn cán bộ công chức được giới thiệu về Bộ tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2008, giới thiệu các quy trình được xây dựng và triển khai áp dụng, giải đáp những thắc mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện các quy trình của cán bộ, công chức tại các đơn vị.

Đây là bước quan trọng để phổ biến, nâng cao nhận thức cho toàn bộ cán bộ công chức về Hệ thống quản lý chất lượng theo Bộ tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2008 trước khi mời tổ chức độc lập đến đánh giá chứng nhận.

PQ