Thông báo số 443/TB-UBND
Tác giả: Trần Thị Hoàng Vi .Ngày đăng: 10/09/2013 .Lượt xem: 5343 lượt.
Thông báo số 443/TB-UBND ngày 10/9/2013 của UBND huyện Điện Bàn về Tuyển dụng giáo viên làm việc trong các đơn vị sự nghiệp Giáo dục & Đào tạo thuộc UBND huyện Điện Bàn năm 2013
               Download: Thông báo số 443/TB-UBND