Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc Ban hành quy định về giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh
Tác giả: Quản trị viên .Ngày đăng: 10/09/2013 .Lượt xem: 12824 lượt.
                Download: Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND