Nội dung chi tiết

Về Đề án thí điểm không tổ chức HĐND ở huyện, quận phường tại một số tỉnh, th� nh phố
Tác giả: UBND Điện Bàn .Ngày đăng: 27/03/2008 .Lượt xem: 8252 lượt. [In bài]

(Cổng TTĐT Chính phủ) - Ng� y 16/8, Cổng TTĐT Chính phủ đã đưa tin thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng về Đề án thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện, quận, phường v� thí điểm nhân dân bầu trực tiếp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân (UBND) xã. Tuy nhiên, do sơ suất kỹ thuật, bản tin đã bỏ sót một trong những ý kiến chỉ đạo quan trọng của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng. Ban Biên tập chân th� nh xin lỗi Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng v� bạn đọc, đồng thời xin thông tin đầy đủ những ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng về việc xây dựng Đề án trên. 
 

Ảnh minh họa

Ng� y 12/8/2008, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã chủ trì cuộc họp về Đề án thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường v� thí điểm nhân dân bầu trực tiếp Chủ tịch UBND xã. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo Bộ Nội vụ v� Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe Bộ trưởng Bộ Nội vụ báo cáo, ý kiến của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã kết luận chỉ đạo:

Bộ Nội vụ ho� n chỉnh th� nh một Đề án về thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường v� thí điểm nhân dân bầu trực tiếp Chủ tịch UBND xã, đảm bảo tiến độ trình các cơ quan có thẩm quyền.

Giao Bộ Nội vụ th� nh lập Ban Soạn thảo có sự tham gia của đại diện các Bộ: Tư pháp, Xây dựng, Kế hoạch v� Đầu tư, T� i chính, T� i nguyên v� Môi trường v� mời đại diện Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Ban Tổ chức Trung ương tham gia để xây dựng Đề án v� dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc cho phép thực hiện thí điểm.

Phó Thủ tướng đã chỉ đạo rất cụ thể nội dung Đề án cần tập trung l� m rõ:

Sự cần thiết, mục đích v� yêu cầu của việc thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường v� thí điểm nhân dân bầu trực tiếp Chủ tịch UBND xã, nhấn mạnh yêu cầu về bảo đảm tính thống nhất, thông suốt, hiệu quả trong hoạt động của bộ máy h� nh chính nh� nước v� đề xuất được áp dụng những quy định thí điểm có khác với Hiến pháp, các luật về tổ chức v� hoạt động của HĐND v� UBND.

Bám sát tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp h� nh Trung ương khóa X, lồng ghép trong Đề án nội dung thí điểm tổ chức chính quyền đô thị v� thực hiện chế độ thủ trưởng trong các cơ quan h� nh chính nh� nước.

Xác định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND cấp trên, UBND v� Chủ tịch UBND trong trường hợp không tổ chức HĐND; nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền nông thôn v� chính quyền đô thị.

Dựa trên tiêu chí về địa b� n đô thị, nông thôn, yếu tố địa lý v� tính hiệu quả để xác định phạm vi thí điểm. Lựa chọn 4 th� nh phố trực thuộc Trung ương v� 6 tỉnh để thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND ở huyện, quận, phường v� 500 xã để thực hiện thí điểm nhân dân bầu trực tiếp Chủ tịch UBND.

Đề xuất các giải pháp v� trách nhiệm tổ chức thực hiện Đề án, chú trọng giải pháp về lãnh đạo công tác tư tưởng v� tuyên truyền.

 >> To� n văn Thông báo 209/TB-VPCP

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Vai trò đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh theo pháp luật hiện hành
Phường Vĩnh Điện tổ chức Hội nghị ra mắt Tổ Công nghệ cộng đồng và Tổ thực hiện Đề án 06 các khối phố
Uỷ ban nhân dân thị xã Điện Bàn tổ chức tập huấn nghiệp vụ, quy trình chứng thực bản sao điện tử từ bản chính.
Thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh lưu động và trả kết quả tại nhà cho công dân trên địa bàn phường Điện Nam Bắc
Đẩy mạnh công tác chứng thực bản sao điện tử từ bản chính, góp phần thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn thị xã
UBND tỉnh Quảng Nam kiểm tra công tác cải cách hành chính tại thị xã Điện Bàn
Hội Người cao tuổi phường Điện Dương với công tác Hội năm 2017
Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính của tỉnh làm việc với thị xã Điện Bàn
1100/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính thị xã Điện Bàn năm 2016
Điện Bàn với công tác Cải cách hành chính
    
1   2   3  
    
Các tin cũ hơn:
500 xã thí điểm dân bầu trực tiếp Chủ tịch UBND
Cải cách thủ tục h� nh chính đem lại lợi ích cho nhân dân v� doanh nghiệp.
Nhân sự CNTT tại cơ quan nh� nước.
Cốt lõi l� cải cách h� nh chính
Họp trực tuyến để tiết kiệm
Huyện Điện B� n công bố quyết định th� nh lập các phòng ban theo Nghị định số 14/2008/NĐ-CP
Đề án 113: Chặng đường mới của CNTT Việt Nam
Chính phủ điện tử: Cần "hoành tráng" tầm nhìn
Điện B� n tổ chức tập huấn, đ� o tạo đánh gía viên nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000 - TL
Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế (ISO) trong các cơ quan h� nh chính.
    
1   2  
    
Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm