Nội dung chi tiết

500 xã thí điểm dân bầu trực tiếp Chủ tịch UBND
Tác giả: UBND Điện Bàn .Ngày đăng: 24/03/2008 .Lượt xem: 9034 lượt. [In bài]

 

Tại các xã thí điểm, người dân sẽ bầu trực tiếp người lãnh đạo tại địa phương mình. (Ảnh: Danang.gov.vn).

  Phó Thủ tướng giao Bộ Nội vụ ho� n chỉnh th� nh Đề án về thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường v� thí điểm nhân dân bầu trực tiếp Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, đảm bảo tiến độ trình các cơ quan có thẩm quyền. Giao Bộ Nội vụ th� nh lập Ban Soạn thảo gồm đại diện của nhiều cơ quan chức năng để xây dựng Đề án v� dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc cho phép thực hiện thí điểm.

Đề án cần tập trung l� m rõ sự cần thiết, mục đích v� yêu cầu của việc thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường v� thí điểm nhân dân bầu trực tiếp Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã. Cùng đó, cần nhấn mạnh yêu cầu về bảo đảm tính thống nhất, thông suốt, hiệu quả trong hoạt động của bộ máy h� nh chính nh� nước v� đề xuất được áp dụng những quy định thí điểm có khác với Hiến pháp, các luật về tổ chức v� hoạt động của Hội đồng nhân dân v� Ủy ban nhân dân.

Đề án cũng cần bám sát tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp h� nh Trung ương khóa X, lồng ghép trong Đề án nội dung thí điểm tổ chức chính quyền đô thị v� thực hiện chế độ thủ trưởng trong các cơ quan h� nh chính nh� nước.

Xác định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân cấp trên, Ủy ban nhân dân v� Chủ tịch Ủy ban nhân dân trong trường hợp không tổ chức Hội đồng nhân dân; nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền nông thôn v� chính quyền đô thị.

                                                                                        Kim Tân

                                                                            Theo dantri.com.vn

[Trở về]
Các tin mới hơn:
UBND tỉnh Quảng Nam kiểm tra công tác cải cách hành chính tại thị xã Điện Bàn
Hội Người cao tuổi phường Điện Dương với công tác Hội năm 2017
Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính của tỉnh làm việc với thị xã Điện Bàn
1100/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính thị xã Điện Bàn năm 2016
Điện Bàn với công tác Cải cách hành chính
Họp trực tuyến ngành Nội vụ tỉnh Quảng Nam
Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam tổ chức cuộc họp giao ban trực tiếp với lãnh đạo Phòng Nội vụ ở 9 huyện, thành phố đồng bằng tỉnh Quảng Nam
Huyện Điện Bàn đứng đầu Bảng đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính năm 2013
Hội nghị sơ kết 6 tháng thực hiện cải cách hành chính theo cơ chế “Một cửa”
Sở Nội vụ Quảng Nam tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ văn phòng cấp xã
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
Cải cách thủ tục h� nh chính đem lại lợi ích cho nhân dân v� doanh nghiệp.
Nhân sự CNTT tại cơ quan nh� nước.
Cốt lõi l� cải cách h� nh chính
Họp trực tuyến để tiết kiệm
Huyện Điện B� n công bố quyết định th� nh lập các phòng ban theo Nghị định số 14/2008/NĐ-CP
Đề án 113: Chặng đường mới của CNTT Việt Nam
Chính phủ điện tử: Cần "hoành tráng" tầm nhìn
Điện B� n tổ chức tập huấn, đ� o tạo đánh gía viên nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000 - TL
Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế (ISO) trong các cơ quan h� nh chính.
Ứng dụng CNTT v� o hoạt động của cơ quan nh� nước: Đến 2010, 100% cơ quan có cổng thông tin điện tử
    
1   2  
    Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm