Nội dung chi tiết

Huyện Điện B� n công bố quyết định th� nh lập các phòng ban theo Nghị định số 14/2008/NĐ-CP
Tác giả: UBND Điện Bàn .Ngày đăng: 23/11/2007 .Lượt xem: 8891 lượt. [In bài]

         Phùng Quang

 

Thực hiện Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ng� y 04 tháng 02 năm 2008 của Chính Phủ v� Quyết định số 944/2008/QĐ-UBND ng� y 25 tháng 3 năm 2008 của UBND tỉnh Quảng Nam  về việc Th� nh lập các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Điện B� n. 

 

Đ/c Phùng Văn Tiến - Trưởng Phòng Nội vụ - LĐTB&XH công bố các quyết định.

          Sáng ng� y 14/4/2008, UBND huyện Điện B� n đã tổ chức Công bố các quyết định th� nh lập, giải thể v� chuyển giao các chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban chuyên môn của huyện. Theo đó, th� nh lập Phòng Văn hóa – Thông tin huyện trên cơ sở tiếp nhận bộ phận Gia đình từ Ủy ban Dân số - Gia đình v� Trẻ em v� bộ phận Bưu chính – Viễn thông, internet v� Công nghệ thông tin từ Phòng Hạ tầng kinh tế v� bộ phận du lịch từ Phòng Công nghiệp – Thương mại & Du lịch v� o Phòng Văn hóa v� Thông tin; th� nh lập Phòng Công thương huyện trên có sở hợp nhất Phòng Công nghiệp – Thương mại & Du lịch; Phòng Hạ tầng kinh tế v� Đội quy tắc; th� nh lập Phòng Nội vụ huyện trên cơ sở tách bộ phận Nội vụ từ Phòng Nội vụ - Lao động – Thương binh  v� Xã hội v� hợp nhất các bộ phận Tôn giáo, Thi đua – Khen thưởng, Lưu trữ nh� nước từ Văn phòng HĐND-UBND huyện; th� nh lập Phòng Lao động – Thương binh v� Xã hội trên cơ sở tách bộ phận Lao động – Thương binh v� Xã hội từ Phòng Nội vụ - Lao động – Thương binh  v� Xã hội v� hợp nhất bộ phận Bảo vệ v� Chăm sóc trẻ em từ Ủy ban dân số - Gia đình v� trẻ em huyện; chuyển giao bộ phận Dân số từ Ủy ban dân số - Gia đình - Trẻ em sang Phòng Y tế; giải thể Ủy ban Dân số - Gia đình – Trẻ em; quyết định đổi tên Phòng Kinh tế huyện th� nh Phòng Nông nghiệp v� Phát triển nông thôn huyện.

         Việc sắp xếp, kiện tòan tổ chức bộ máy biên chế các cơ quan chuyên môn của huyện theo tinh thần Nghị định 14/2008/NĐ-CP sẽ hòan th� nh v�   chính thức đi v� o họat động từ ng� y 01 tháng 5 năm 2008.

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Uỷ ban nhân dân thị xã Điện Bàn tổ chức tập huấn nghiệp vụ, quy trình chứng thực bản sao điện tử từ bản chính.
Thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh lưu động và trả kết quả tại nhà cho công dân trên địa bàn phường Điện Nam Bắc
Đẩy mạnh công tác chứng thực bản sao điện tử từ bản chính, góp phần thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn thị xã
UBND tỉnh Quảng Nam kiểm tra công tác cải cách hành chính tại thị xã Điện Bàn
Hội Người cao tuổi phường Điện Dương với công tác Hội năm 2017
Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính của tỉnh làm việc với thị xã Điện Bàn
1100/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính thị xã Điện Bàn năm 2016
Điện Bàn với công tác Cải cách hành chính
Họp trực tuyến ngành Nội vụ tỉnh Quảng Nam
Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam tổ chức cuộc họp giao ban trực tiếp với lãnh đạo Phòng Nội vụ ở 9 huyện, thành phố đồng bằng tỉnh Quảng Nam
    
1   2   3  
    
Các tin cũ hơn:
Đề án 113: Chặng đường mới của CNTT Việt Nam
Chính phủ điện tử: Cần "hoành tráng" tầm nhìn
Điện B� n tổ chức tập huấn, đ� o tạo đánh gía viên nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000 - TL
Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế (ISO) trong các cơ quan h� nh chính.
Ứng dụng CNTT v� o hoạt động của cơ quan nh� nước: Đến 2010, 100% cơ quan có cổng thông tin điện tử
Một số vấn đề về công tác quản trị nhân lực trong cơ quan h� nh chính huyện Điện B� n hiện nay
Phân cấp quản lý đầu tư xây dựng cho cơ sở
VÀI NÉT VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO QUẢN LÝ TRONG CÁC C� QUAN HÀNH CHÍNH HUYỆN ĐIỆN BÀN
Về Đề án thí điểm không tổ chức HĐND ở huyện, quận phường tại một số
500 xã thí điểm dân bầu trực tiếp Chủ tịch UBND
Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm