Nội dung chi tiết

Đề án 113: Chặng đường mới của CNTT Việt Nam
Tác giả: UBND Điện Bàn .Ngày đăng: 19/11/2007 .Lượt xem: 7494 lượt. [In bài]

Đề án 112 thất bại. Con đường tin học hoá h� nh chính nh� nước v� chính phủ điện tử c� ng khó khăn hơn... Những b� i học từ thất bại n� y vẫn còn nóng bỏng. Một đề án tin học hoá mới đang được bộ Thông tin truyền thông bắt đầu tiến h� nh. Các chuyên gia IT gọi vui l� "Đề án 113".

Khác với những lần trước, các chuyên gia công nghệ thông tin trong v� ngo� i nước đã được can thiệp ngay khi đề án đang phôi thai. Con đường phía trước còn d� i v� rất nhiều khó khăn, đề án còn nhiều điểm cần phải b� n nhưng chúng ta tin v� o tương lai cũng như sự th� nh công của một đền án tin học mới với nhiều thay đổi ngay từ khi bắt đầu...

B� i học mang tên 112…

Bây giờ, lên google – 1 trong những trang tìm kiếm h� ng đầu trên thế giới, chỉ cần gõ cụm từ “đề án 112”, chúng ta sẽ nhận được hơn 5.00.000 kết quả. Nhưng điều đáng nói lại ở chỗ, tất cả các b� i viết đó đều đề cập đến mảng tối của 112 như: Ngừng triển khai đề án 112, đề án 112 thất bại, lãng phí h� ng trăm tỉ đồng, bắt giam trưởng ban đề án… Khi nói về điều n� y, TS Đỗ Xuân Thọ rất bức xúc: “Nếu chúng ta theo dõi trên phương tiện thông tin báo chí vừa rồi thì chủ yếu nói về cái tiêu cực, những cái thất bại 112 còn những cái gương l� m tốt thì ít nói đến m� nếu có nói đến thì rất mờ nhạt. Điều n� y l� m cho mọi người cứ nhắc đến CNTT l� chỉ nghĩ đến thất bại, đến thất thoát, đến tham ô. Đây l� lỗi trong khâu tuyên truyền”.

Đề án 112 hay còn gọi l� Đề án tin học hóa quản lý h� nh chính nh� nước giai đoạn 2001-2005 được phê duyệt v� o 25/7/2001. Đây l� đề án tin học hoá h� nh chính nh� nước được tiến h� nh ngay sau khi chương trình quốc gia về công nghệ thông tin bị khai tử v� o năm 1998. Sau 5 năm triển khai, Đề án 112 đã l� m được một số việc như: Trang bị thiết bị tin học, máy tính cho các Bộ, ng� nh, địa phương; mở các khóa đ� o tạo tin học văn phòng cho cán bộ, công chức.

Tuy nhiên, so với mục tiêu, nhiệm vụ đề ra thì đề án n� y không ho� n th� nh được bất kì một điểm n� o. Cộng với đó đề án n� y đã l� m thất thoát hơn 200 tỉ đồng, trưởng ban điều h� nh đã cấu kết với nh� xuất bản l� m giả chứng từ đề hưởng khoản chênh lệch... V� , ng� y 19/4/2007, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng quyết định: Ngừng triển khai đề án n� y. Theo đánh giá của bộ trưởng Thông tin v� Truyền thông Lê Doãn Hợp thì nếu nói 112 thất bại cả thì chưa thoả đáng. Theo ông, 112 có những b� i học th� nh công v� chưa th� nh công.

113 đổi mới ngay từ khi phôi thai

Đề án 112 bị ngừng triển khai. Một đề án tin học mới đang được Bộ Thông tin truyền thông đặt lên b� n b� n thảo. Chính vì thế, bây giờ, chúng ta không nên b� n cãi nhiều về hậu quả cái chết của đề án 112 nữa. Bởi nó đã được các cơ quan có thẩm quyền thẩm tra v� xử lý.

Cái quan trọng, cấp thiết cần phải l� m ngay lúc n� y l� tìm ra căn nguyên của cái chết ấy để rút ra b� i học xương máu v� tìm ra một con đường hiệu quả cho đề án tin học mới đang mở ra. Nhận thức rõ điều n� y nên ngay từ bước khởi động đề án tin học mới - gọi vui l� đề án 113, Bộ thông tin v� truyền thông đã có những thay đổi táo bạo v� đáng khích lệ…

Đổi mới rõ rệt nhất l� đề cao tính dân chủ v� trí tuệ tập thể. Trước khi ho� n thiện đề án v� đưa v� o triển khai đồng loạt v� o tháng 6 tới, Bô Thông tin v� Truyền thông đã tổ chức liên tục 3 cuộc tham vấn. Cuộc thứ nhất l� cùng các bô lão trong l� ng CNTT. Cuộc thứ hai l� cùng các đại diện của các doanh nghiệp IT nước ngo� i tại Việt Nam. V� cuộc thứ 3 vừa được tổ chức mới đây l� cùng các nh� quản lý trong lĩnh vực CNTT đương nhiệm. Sắp tới, bộ sẽ có một cuộc họp để tổng kết kết quả của 3 cuộc tham vấn trên v� công bố chiến lược v� kế hoạch h� nh động.

Để triển khai tốt chủ trương n� y thì đầu tiên phải xây dựng chương trình h� nh động. Đây l� một chương trình h� nh động được tâp hợp trí tuệ của cả nước, của những người am hiểu công nghệ thông tin v� ứng dụng công nghệ thông tin vì thế cho nên quy trình dân chủ đặt ra khi xây dựng đề án n� y l� rất cần thiết v� phải nói l� rất thiết thực” - Bộ Trưởng Bộ TT&TT Lê Doãn Hợp chia sẻ.

Những b� i học nóng…

Với 3 cuộc họp tham vấn được tổ chức liên tục, dưới sự chỉ đạo trực tiếp, quyết liệt của tân bộ trưởng Lê Doãn Hợp, sự chuẩn bị tư liệu kĩ c� ng v� sự nhiệt huyết, thiện chí của các vị khách mời, nhiều b� i học đắt giá được rút ra v� những kế hay đã được hiến.

Để chương trình chỉ đạo CNTT quốc gia sắp tới th� nh công thì người đứng đầu trực tiếp chỉ đạo phải l� Thủ tướng Chính phủ - đó l� ý kiến được đề xuất mạnh mẽ của hầu hết các vị khách mời trong 3 cuộc họp tham vấn. Qua sự thất bại của các chương trình CNTT của quốc gia trước đây cho thấy rõ, chỉ có người lãnh đạo cao nhất trực tiếp tham gia v� quan tâm chỉ đạo thì mới đạt kết quả tốt. Giáo sư Đặng Hữu kiên quyết: “Có người lãnh đạo v� o l� m thì mới đặt ra rõ CNTT để l� m gì. Nó giải quyết cái gì, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, lãnh đạo quản lý như thế n� o. Hơn nữa, người ta bắt buộc các nơi phải dùng. Ở đâu người lãnh đạo đứng đầu tâm huyết, quyết tâm thì ở đó l� m “bay” hết. Kinh nghiệm đã cho thấy như thế”.

Ý kiến m� các chuyên gia v� quản lý IT đề cập đến nhiều nữa l� : Phải đưa ra các vấn đề trọng điểm trong quá trình ứng dụng CNTT v� CPĐT, nhưng khi triển khai phải đồng bộ ho� n to� n về hạ tầng, nguồn nhân lực, phối hợp với các cơ quan, tỉnh th� nh. “Trọng điểm thì chắc chắn phải có rồi nhưng phải xác định rõ trọng điểm l� gì. Điểm không có nghĩa l� phát cho họ một đống tiền rồi l� m gì thì l� m. V� , chắc chắn cũng không thể có chế độ c� o bằng – 1 trong những nguyên nhân diễn đến thất bại của 112”, Tiến sĩ Nguyễn Chí Công phát biểu.

Ngo� i ra, cứ sau một khoảng thời gian triển khai, phải tổ chức đánh giá, xếp hạng, nhằm động viên những đơn vị l� m tốt, phê bình, chỉnh đốn những đơn vị kém v� ho� n thiện những mặt thiếu sót, ngừng triển khai những kế hoạch không thích hợp, thiếu thiết thực.

Ta cứ nói Cải cách quản lý h� nh chính nh� nước m� h� nh chính nh� nước chưa định hình ổn định thì phục vụ cái gì ấy nhỉ”, giáo sư Bạch Hưng Khang nhấn mạnh về mối quan hệ giữa Cải cách h� nh chính v� ứng dụng CNTT. Cũng đồng nhất với quan điểm n� y, tất cả các chuyên gia IT đều khẳng định: phải xác định rõ cốt lõi của chính phủ điện tử phải l� cải cách h� nh chính. Hai cái n� y phải song h� nh v� hỗ trợ, thúc đẩy nhau v� hướng đến mục tiêu cao nhất l� phục vụ nhân dân. Nếu không tiến h� nh cải cách h� nh chính mạnh mẽ sẽ không có chính phủ điện tử. “Công nghệ thì không khó, khó l� ở nhận thức”, ông Quách Tuấn Ngọc, Cục trưởng Cục CNTT, Bộ Giáo dục & Đ� o, tạo khẳng định thêm.

Các vị khách mời cũng đề cập mạnh mẽ đến việc xây dựng cơ sở dữ liệu v� cách thức huy động vốn đầu tư. “Xây dựng cơ sở dữ liệu l� một việc cần l� m v� có thể l� m được ngay. Để xây dựng cơ sở dữ liệu chính xác v� thống nhất thì cần sự kết hợp giữa các bộ ng� nh. Đây l� trách nhiệm chứ không phải l� lòng tốt”, GS Chu Hảo nói.

Cần phải biết kết hợp nguồn vốn nh� nước với đầu tư của các doanh nghiệp – đó l� đề xuất của rất nhiều khách mời. Các đại diện của các doanh nghiệp cũng đã không ngần ngại đưa ra những lời đề nghị được hợp tác v� hỗ trợ.

Ngo� i những b� i học trên, Bộ Thông tin v� truyền thông còn tổng kết được khá nhiều b� i học như: Phải luôn bám sát thực tiễn Việt Nam v� theo sát những hiện đại của thế giới; Ứng dụng CNTT l� một quá trình liên tục; Ứng dụng CNTT phải gắn với phát triển hạ tầng, đ� o tạo v� sử dụng nguồn nhân lực để tránh tình trạng chảy máu chất xám như trước đây, phải gắn với các chính sách công nghiệp…

113 - chặng đường mới của CNTT Việt Nam

Theo kế hoạch, sau 3 cuộc họp tham vấn, Bộ Thông tin v� truyền thông sẽ có một cuộc họp lãnh đạo Bộ để tổng kết, ho� n thiện đề án v� vạch lộ trình thực hiện. Dự kiến đề án sẽ triển khai đồng loạt v� o tháng 6 tới. Lộ trình được kéo d� i từ 2008-2020, chia l� m 3 giai đoạn chính: 2008-2010, 2011-2015, 2016-2020.

Trong giai đoạn đầu tiên, mục tiêu đặt ra l� đến cuối 2010, 50% thông tin lưu chuyển trên mạng, 100% cơ quan có cổng thông tin điện tử, 30% doanh nghiệp báo cáo qua mạng. Một số dịch vụ công trực tuyến. Mạng TSL tốc độ cao, đa dịch vụ từ TW đến quận huyện.

Đây l� việc phải l� m, không thể khác được vì nếu chậm trễ nữa thì chúng ta có lỗi với dân với sự phát triển của đất nước v� chúng ta phạm những sai lầm không đáng có trong khi trình độ công nghệ của thế giới có thể cho phép chúng ta l� m tốt hơn”, Bộ Trưởng Bộ TT&TT Lê Doãn Hợp cho biết.

Tuy mục tiêu lớn, thời gian gấp gáp nhưng với sự quyết tâm của các cán bộ lãnh đạo, sự chuẩn bị chu đáo v� những bước đổi mới mạnh mẽ ngay từ những bước sơ khởi, “Đề án 113” được các chuyên gia công nghệ thông tin đánh giá cao v� hứa hẹn mở ra một chặng đường mới cho CNTT Việt Nam.

                                    Theo quantrimang.com

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Uỷ ban nhân dân thị xã Điện Bàn tổ chức tập huấn nghiệp vụ, quy trình chứng thực bản sao điện tử từ bản chính.
Thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh lưu động và trả kết quả tại nhà cho công dân trên địa bàn phường Điện Nam Bắc
Đẩy mạnh công tác chứng thực bản sao điện tử từ bản chính, góp phần thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn thị xã
UBND tỉnh Quảng Nam kiểm tra công tác cải cách hành chính tại thị xã Điện Bàn
Hội Người cao tuổi phường Điện Dương với công tác Hội năm 2017
Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính của tỉnh làm việc với thị xã Điện Bàn
1100/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính thị xã Điện Bàn năm 2016
Điện Bàn với công tác Cải cách hành chính
Họp trực tuyến ngành Nội vụ tỉnh Quảng Nam
Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam tổ chức cuộc họp giao ban trực tiếp với lãnh đạo Phòng Nội vụ ở 9 huyện, thành phố đồng bằng tỉnh Quảng Nam
    
1   2   3  
    
Các tin cũ hơn:
Chính phủ điện tử: Cần "hoành tráng" tầm nhìn
Điện B� n tổ chức tập huấn, đ� o tạo đánh gía viên nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000 - TL
Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế (ISO) trong các cơ quan h� nh chính.
Ứng dụng CNTT v� o hoạt động của cơ quan nh� nước: Đến 2010, 100% cơ quan có cổng thông tin điện tử
Một số vấn đề về công tác quản trị nhân lực trong cơ quan h� nh chính huyện Điện B� n hiện nay
Phân cấp quản lý đầu tư xây dựng cho cơ sở
VÀI NÉT VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO QUẢN LÝ TRONG CÁC C� QUAN HÀNH CHÍNH HUYỆN ĐIỆN BÀN
Về Đề án thí điểm không tổ chức HĐND ở huyện, quận phường tại một số
500 xã thí điểm dân bầu trực tiếp Chủ tịch UBND
Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm