Nội dung chi tiết

Điện B� n tổ chức tập huấn, đ� o tạo đánh gía viên nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000 - TL
Tác giả: UBND Điện Bàn .Ngày đăng: 24/10/2007 .Lượt xem: 6743 lượt. [In bài]

                                                                           

  Thực hiện Quyết định số 510/QĐ-UBND ng� y 06/02/2007 của UBND tỉnh Quảng Nam về phê duyệt danh sách các cơ quan h� nh chính trên địa b� n tỉnh xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn IS0 9001:2000 theo Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ng� y 20/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 v� o hoạt động của các cơ quan h� nh chính Nh� nước.UBND huyện Điện B� n đã phối hợp với Trung tâm năng suất Việt Nam - đơn vị tư vấn xây dựng hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000.

 Sau khi tổ chức hướng dẫn, triển khai xây dựng v� hòan thiện các quy trình của hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 tại huyện Điện B� n. Trong 02 ng� y, ng� y 18 – 19/3/ 2008, Trung tâm Năng suất Việt Nam tổ chức lớp tập huấn, hướng dẫn áp dụng v� đ� o tạo đánh giá viên nội bộ hệ thông quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 cho lãnh đạo v� cán bộ của các cơ quan, đơn vị của huyện. 

 Mục tiêu của việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 l� thực hiện hệ thống các quy trình xử lý công việc hợp lý, phù hợp với quy định của pháp luật nhằm tạo điều kiện để người đứng đầu cơ quan, đơn vị, các ng� nh kiểm soát được quá trình giải quyết công việc trong nội bộ của cơ quan,  qua đó từng bước nâng cao chất lượng v� hiệu quả của công tác quản lý v� điều h� nh công việc.       

 

 

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Uỷ ban nhân dân thị xã Điện Bàn tổ chức tập huấn nghiệp vụ, quy trình chứng thực bản sao điện tử từ bản chính.
Thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh lưu động và trả kết quả tại nhà cho công dân trên địa bàn phường Điện Nam Bắc
Đẩy mạnh công tác chứng thực bản sao điện tử từ bản chính, góp phần thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn thị xã
UBND tỉnh Quảng Nam kiểm tra công tác cải cách hành chính tại thị xã Điện Bàn
Hội Người cao tuổi phường Điện Dương với công tác Hội năm 2017
Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính của tỉnh làm việc với thị xã Điện Bàn
1100/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính thị xã Điện Bàn năm 2016
Điện Bàn với công tác Cải cách hành chính
Họp trực tuyến ngành Nội vụ tỉnh Quảng Nam
Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam tổ chức cuộc họp giao ban trực tiếp với lãnh đạo Phòng Nội vụ ở 9 huyện, thành phố đồng bằng tỉnh Quảng Nam
    
1   2   3  
    
Các tin cũ hơn:
Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế (ISO) trong các cơ quan h� nh chính.
Ứng dụng CNTT v� o hoạt động của cơ quan nh� nước: Đến 2010, 100% cơ quan có cổng thông tin điện tử
Một số vấn đề về công tác quản trị nhân lực trong cơ quan h� nh chính huyện Điện B� n hiện nay
Phân cấp quản lý đầu tư xây dựng cho cơ sở
VÀI NÉT VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO QUẢN LÝ TRONG CÁC C� QUAN HÀNH CHÍNH HUYỆN ĐIỆN BÀN
Về Đề án thí điểm không tổ chức HĐND ở huyện, quận phường tại một số
500 xã thí điểm dân bầu trực tiếp Chủ tịch UBND
Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm