Những phím tắt trong Microsoft Word
Tác giả: UBND Điện Bàn .Ngày đăng: 15/10/2008 .Lượt xem: 8123 lượt.

Thường ngày, bạn vẫn quen dùng chuột để thao tác trong Microsoft Word nhưng giờ đây, việc sử dụng các tổ hợp phím nóng sẽ giúp bạn soạn thảo văn bản nhanh và hiệu quả hơn rất nhiều.

Phím 

Chức năng 

Ctrl+] 

Tăng 1 cỡ chữ

Ctrl+[ 

Giảm 1 cỡ chữ

Ctrl+Shift+> 

Tăng 2 cỡ chữ

Ctrl+Shift+<

Giảm 2 cỡ chữ

Alt+Shift+S 

Bật/Tắt phân chia cửa sổ Window

Ctrl+Enter 

Ngắt sang trang

Start+D 

Chuyển ra màn hình Desktop

Start+E 

Mở cửa sổ Internet Explorer, My computer

Ctrl+1 

Giãn dòng đơn

Ctrl+2 

Giãn dòng đôi

Ctrl+5 

Giãn dòng 1,5

Ctrl+0 

Tạo thêm độ giãn dòng đơn trước đoạn

F12 

Lưu tài liệu với tên khác

F7 

Kiểm tra lỗi chính tả tiếng Anh

F4

Lặp lại lệnh vừa làm

Ctrl+Alt+N 

Cửa sổ MS word ở dạng Normal

Ctrl+Alt+P 

Cửa sổ MS word ở dạng Print Layout

Ctrl+Alt+L 

Đánh số và ký tự tự động

Alt+F10 

Phóng to màn hình (Zoom)

Alt+F5 

Thu nhỏ màn hình

Print Screen 

Chụp toàn bộ màn hình đang hiển thị.

Ctrl+Shift+S 

Tạo Style (heading) -> Dùng mục lục tự động

Ctrl+Shift+F 

Thay đổi phông chữ

Ctrl+Shift+P 

Thay đổi cỡ chữ

Ctrl+D 

Mở hộp thoại định dạng font chữ

Ctrl+M

Lùi đoạn văn bản vào 1 tab (mặc định 1,27cm)

Ctrl+Shift+M 

Lùi đoạn văn bản ra lề 1 tab

Ctrl+T 

Lùi những dòng không phải là dòng đầu của đoạn văn bản vào 1 tab

Ctrl+Shift+T 

Lùi những dòng không phải là dòng đầu của đoạn văn bản ra lề 1 tab

Ctrl+F 

Tìm kiếm ký tự

Ctrl+G (hoặc F5) 

Nhảy đến trang số

Ctrl+H 

Tìm kiếm và thay thế ký tự

Ctrl+K 

Tạo liên kết (link)