Nội dung chi tiết

dự toán ngân sách
Tác giả: UBND Điện Bàn .Ngày đăng: 01/01/2000 .Lượt xem: 4100 lượt. [In bài]
Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 Download: dự toán ngân sách nhà nước năm 2012
[Trở về]
Các tin mới hơn:
1259b /QĐ-UBND Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
12408 /QĐ-UBND Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020
Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2022
7323 /QĐ-UBND Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019
Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2020
6966 /QĐ-UBND Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018
Công khai số liệu dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019
Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017
Quyết định số: 1536/QĐ-UBND ngày 06/3/2018 của UBND thị xã Điện Bàn V/v Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2018
Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016
    
1   2  
    
Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm