Quy hoạch phát triển du lịch và dân cư ven biển Điện Dương - Điện Ngọc
Tác giả: Duy Giang .Ngày đăng: 15/10/2008 .Lượt xem: 17303 lượt.
Quy hoạch phát triển Du lịch và dân cư ven biển Điện Dương - Điện Ngọc nằm trong Quy hoạch định hướng phát triển Du lịch và dân cư ven biển từ huyện Điện Bàn đến thành phố Hội An. Được Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Ông Lê Minh Ánh ký tại Quyết định số 2240/QĐ-UB ngày 16/6/2003. Mục tiêu chính của Quy hoạch này là: - Xây dựng phát triển Du lịch và dân cư theo tiêu chí: xanh, sạch, đẹp, sáng;

- Phát triển các khu dân cư, làng nghề truyền thống theo hướng kết hợp với du lịch đáp ứng nhu cầu phát triển trong tương lai.   

- Giữ gìn và phát triển cảnh quan sinh thái tự nhiên đảm bảo vấn đề vệ sinh môi trường khu vực bờ biển, bờ sông.   

Tổng diện tích quy hoạch được thông qua tại Quyết định 2240/QĐ-UB là 1.881,88 ha.

Download bản đồ:    Bản đồ quy hoạch phát triển du lịch và dân cư ven biển Điện Dương - Điện Ngọc.

                                                                               Duy Giang