Điện Bàn tổ chức hội nghị triển khai luật Luật Dân Quân Tự vệ
Tác giả: UBND Điện Bàn .Ngày đăng: 11/01/2011 .Lượt xem: 7542 lượt.

- ĐP-

Vừa qua, UBND huyện Điện Bàn tổ chức Hội nghị triển khai luật Luật Dân Quân Tự vệ ( DQTV) cho cán bộ trưởng, phó các phòng ban trực thuộc Huyện uỷ, UBND huyện; Trạm biên phòng xã Điện Dương thuộc Đồn Biên phòng 260, BCH tự vệ các cơ quan. Bí thư Đảng uỷ, trưởng Công an, cán bộ tư pháp, tài chính ngân sách và Bí thư, Phó Bí thư đoàn 20 xã thị trấn.

Đại biểu tham dự hội nghị được nghe Ban chỉ huy Cơ quân quân sự huyện Điện Bàn truyền đạt về sự cần thiết xây dựng Luật DQTV; Quan điểm, mục tiêu, yêu cầu xây dựng Luật DQTV và quá trình xây dựng Luật DQTV sau 12 năm thực hiện pháp lệnh DQTV; nghe hướng dẫn nghiên cứu các nội dung cơ bản của Luật DQTV đã được Quốc hội khoá 12 thông qua ngày 23/11/2009 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2010.

Đây là hội nghị nhằm nâng cao hiểu biết cho cán bộ ở các địa phương, đơn vị về Luật DQTV. Qua đó truyền đạt đến các tầng lớp nhân dân, giúp mọi người nhận thức rỏ hơn quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc thực thi và chấp hành pháp luật, hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật về DQTV. Đồng thời các địa phương, đơn vị phát huy vai trò của mình, xây dựng cơ chế phù hợp trong công tác tuyên truyền phổ biến Luật này đến với nhân dân. Xây dựng lực lượng DQTV ở địa phương, đơn vị đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng hiện nay.