Quy hoạch Giao thông Vận tải giao đoạn 2006-2015 để lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010.
Tác giả: UBND huyện Điện Bàn .Ngày đăng: 10/11/2010 .Lượt xem: 7847 lượt.
Công văn lập kế hoạch sử dụng đất ( của Phòng Công Thương) - Bản thống kê đương quy hoạch GTVT Quốc lộ, tỉnh lộ, huyện, xã thôn.