Nội dung chi tiết

Thị xã Điện Bàn - Thành tựu sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXIII
Tác giả: Bí thư Thị ủy Điện Bàn – Phan Minh Dũng .Ngày đăng: 22/01/2023 .Lượt xem: 195 lượt. [In bài]
Nhìn lại nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã đã qua; trong bối cảnh Điện Bàn nói riêng, cả nước và tỉnh Quảng Nam nói chung chịu sự tác động nặng nề của đại dịch Covid-19 đến mọi mặt của đời sống xã hội; những khó khăn, thách thức về nguồn vốn, nhân lực, bất cập về cơ chế, chính sách của Nhà nước, những mặt trái trong quá trình phát triển, đơn thư khiếu nại, khiếu kiện trên lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng, trật tự xây dựng có xy hường gia tăng, phức tạp, đã tác động bất lợi đến sự phát triển thị xã. Song, với sự đồng lòng, chung sức của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trên địa bàn thị xã, chúng ta đã gặt hái được những thành tựu khá toàn diện trên các lĩnh vực.

  Có thể nói, kết quả quan trọng nhất là Điện Bàn đã triển khai có hiệu quả chủ trương, chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp với tình hình thực tế, nhất là Chiến lược “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” vừa đẩy mạnh phục hồi và phát triển kinh tế vừa phòng, chống dịch thành công. Tổng giá trị sản xuất nền kinh tế năm 2020, 2021 đạt gần 21.000 tỷ đồng, năm 2022 đạt 23.774 tỷ đồng; cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng công nghiệp - dịch vụ. Thu ngân sách Nhà nước luôn nằm trong tốp đầu của Tỉnh. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng 12-13%/năm, năm 2022 đạt 4.000 tỷ đồng. Hạ tầng giao thông, các công trình: Trung tâm Thể dục - Thể thao Bắc Quảng Nam, Trung tâm Văn hóa, Công viên Trung tâm, Công viên Mẹ Thứ, Khu ven hồ Trung tâm hành chính, điện chiếu sáng, cây xanh, trường học, các khu đô thị... tiếp tục được đầu tư, tạo ra diện mạo khởi sắc, khang trang, đầy triển vọng cho đô thị Điện Bàn.

         Lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục tiếp tục đạt được những kết quả tích cực; nổi bật là, thị xã tổ chức thành công các Lễ kỷ niệm: 60 năm phong trào Đồng khởi tại Điện Bàn và trận đánh của những Dũng sỹ Điện Ngọc, 75 năm ngày Thương binh Liệt sỹ, 420 năm Dinh trấn Thanh Chiêm; gắn với hoạt động kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Quảng Nam, Năm Du lịch Quốc gia - Quảng Nam 2022. Ban hành các Đề án: Phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số thị xã; phát triển một số lĩnh vực văn hóa; sự nghiệp truyền thanh giai đoạn 2022 - 2026. Công tác Đền ơn đáp nghĩa, chính sách người có công, an sinh xã hội chăm lo ngày càng tốt hơn, đời sống của nhân dân được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 70 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,79%.

          

  Trên lĩnh vực an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, mặc dù là địa phương phát triển nóng, có nhiều nhân tố tác động phức tạp đến an ninh trật tự nhưng trong thời gian qua, Điện Bàn tiếp tục giữ vững được môi trường bình yên cuộc sống; Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã đã ban hành, lãnh đạo thực hiện khá tốt Nghị quyết 01-NQ/TU, ngày 07/10/2020 về công tác phòng, chống ma túy, tệ nạn cờ bạc, tín dụng đen. Nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, Nhà nước về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng - an ninh. Hoàn thành tốt công tác diễn tập khu vực phòng thủ thị xã, là đơn vị dẫn đầu tỉnh Quảng Nam năm 2022.

          Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được Đảng bộ thị xã xác định là nhiệm vụ then chốt, với nhiều biện pháp xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Tổ chức quán triệt và cụ thể hóa đầy đủ nghị quyết, chủ trương của Đảng; trọng tâm là Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kết luận 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; các nghị quyết, chỉ thị kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy Quảng Nam về công tác tổ chức cán bộ, kiểm tra, giám sát, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực …Hằng năm, từ 85-90% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, phát triển đảng viên mới luôn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Công tác cán bộ được tập trung chỉ đạo thực hiện bằng những giải pháp đồng bộ, sát thực tiễn, nhất là Thị ủy Điện Bàn đã ban hành và lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết chuyên đề về luân chuyển, điều động cán bộ giai đoạn 2021-2025; bí thư cấp ủy cấp xã không phải là người địa phương, đã có 08 xã - phường thực hiện, đến năm 2025, đạt 80% xã, phường. Chỉ đạo tổ chức đại hội các đoàn thể chính trị - xã hội đảm bảo yêu cầu đề ra. Hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các hội, đoàn thể ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ.

Tuy nhiên, nhìn lại nửa nhiệm kỳ đã qua, chúng ta thấy rằng, Điện Bàn vẫn còn có hạn chế, tồn tại trong phát triển kinh tế - xã hội, vẫn còn đó những lo lắng, băn khoăn, trăn trở của cán bộ, đảng viên, Nhân dân. Bởi nguồn lực đầu tư phát triển chưa đáp ứng yêu cầu; công nghiệp địa phương, thương mại dịch vụ chưa có bước phát triển đột phá, nông nghiệp thiếu bền vững. Công tác quản lý quy hoạch, hiện trạng, trật tự xây dựng một số nơi yếu kém, lỏng lẻo. Công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư vẫn còn nhiều vướng mắc, chưa được giải quyết ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án, đặc biệt các dự án bất động sản trên địa bàn giao dịch khi chưa đảm bảo cơ sở pháp lý, tiềm ẩn nguy cơ bất ổn về an ninh trật tự. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành đã đạt được một số kết quả bước đầu nhưng tiến độ vẫn còn chậm. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa, văn minh đô thị chưa đi vào chiều sâu; ý thức bảo vệ cảnh quan môi trường một số nơi chưa tốt; một số vấn đề về tệ nạn xã hội, ma túy, tín dụng đen rất đáng lo ngại. Công tác xây dựng Đảng có mặt chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra.

          Những năm đến, Điện Bàn đứng trước thời cơ, vận hội lớn. Dự báo tình hình chung của đất nước, của tỉnh có chuyển biến tích cực sau đại dịch Covid-19; trong điều kiện Điện Bàn đã hoàn thành Quy hoạch đô thị đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục đề nghị công nhận 5 xã dọc Quốc lộ 1A thành phường, trình cấp thẩm quyền phê duyệt; cùng với thành tựu quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thị xã đạt được và những kinh nghiệm đã tích lũy trong quá trình phát triển, cộng với truyền thống anh hùng của quê hương, sự đoàn kết thống nhất, quyết tâm chính trị, sự đồng thuận cao từ trong Đảng bộ đến Nhân dân là nguồn sức mạnh nội lực quan trọng cho sự phát triển trong những năm đến. Sự hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh Quảng Nam, sự tham gia tích cực đầu tư phát triển của các doanh nghiệp là những thuận lợi và động lực quan trọng để đẩy mạnh quá trình phát triển thị xã.  

          Để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Điện Bàn, lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025; Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy Điện Bàn xác định và đề ra một số phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể:

          Thứ nhất, Tiếp tục tăng cường lãnh đạo trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; nhất là về công tác tổ chức, cán bộ. Nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng; thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực. Tập trung triển khai thực hiện có hiện quả các Đề án trên các lĩnh vực đã được Hội đồng Nhân dân thị xã thông qua; chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ những tồn đọng, khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền. Củng cố và tăng cường niềm tin và sự đồng thuận của Nhân dân trong quá trình thực hiện các chủ trương, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thứ hai, Huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, tạo bước đột phá về xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; tập trung triển khai Quy hoạch chung và chương trình phát triển đô thị Điện Bàn đến năm 2030, định hướng đến 2045 sau khi cấp thẩm quyền phê duyệt. Triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh theo định hướng. Tiếp tục đầu tư kết cấu hạ tầng văn hóa, xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển; đầu tư các công viên cộng đồng quy mô lớn, các thiết chế văn hóa gắn với phát huy các di tích lịch sử, văn hóa...


   Lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đây là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở, của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương; tập trung các dự án của tỉnh và thị xã. Tăng cường năng lực, hiệu lực quản lý Nhà nước về đất đai, quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng; thường xuyên kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép.

Thứ ba, Tiếp tục phát huy tốt hơn lợi thế của địa phương để tạo môi trường đầu tư thuận lợi, thông qua công tác kết nối thông tin, giải quyết thủ tục hành chính (thành lập doanh nghiệp, đất đai, mặt bằng, thuế...), thực hiện đúng, đầy đủ các cơ chế, chính sách của Nhà nước về đầu tư. Quan tâm giải quyết những khó khăn, vướng mắc sau đầu tư, hỗ trợ, tạo điều kiện sản xuất, kinh doanh thuận lợi, minh bạch, hài hòa, để các doanh nghiệp an tâm đầu tư ổn định, lâu dài; tập trung thu hút đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao.

          Thứ tư, Tiếp tục chăm lo phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh; giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội. đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị để giữ vững và nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia, đạt kiểm định chất lượng; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục mũi nhọn, kỹ năng sông, đạo đức, hướng nghiệp cho học sinh. Lãnh đạo, phối hợp phát triển lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh chương trình giảm nghèo bền vững, phấn đấu không còn hộ nghèo vào cuối nhiệm kỳ, nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân.

Thứ năm, Lãnh đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân, xây dựng thị xã thành khu vực phòng thủ vững chắc; chú trọng xây dựng tiềm lực chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh. Thực hiện tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, chủ động đối phó kịp thời với mọi tình huống về an ninh-quốc phòng xảy ra trên địa bàn. Thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh tấn công, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là ma túy, đánh bạc, tín dụng đen ..., tạo môi trường an toàn để Nhân dân yên tâm sản xuất, sinh hoạt đời sống.

          Năm 2022 đã khép lại, một năm mới, năm 2023, mùa xuân mới Quý Mão lại đến với đất trời, vạn vật mang theo niềm vui, phấn khởi mới về những thành tựu và triển vọng phát triển của quê hương. Dẫu còn đó không ít khó khăn, trở ngại, song chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Điện Bàn sẽ đoàn kết một lòng, ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Điện Bàn, lần thứ XXIII, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng Điện Bàn trở thành đô thị loại III trước năm 2030.

            Nhân dịp năm mới 2023 và đón Tết cổ truyền của dân tộc - Tết Quý Mão, xin gửi tới đồng chí, đồng bào, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang thị xã, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng.

          Năm mới thắng lợi mới !

[Trở về]
Các tin mới hơn:
7 cách sử dụng thông tin của công dân thay cho sổ hộ khẩu
Trao bò giống cho phụ nữ nghèo
Đại hội Hội Người mù phường Điện Ngọc lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021-2026
CLB Chung Sức Trẻ - 10 năm thiện nguyện “Hành trình của hạnh phúc”
Xã Điện Quang tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.
Hội Nông dân phường Điện Nam Trung tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028
Hội Nông dân xã Điện Phong tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028
Hội Nông dân xã Điện Thắng Nam tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2023 – 2028
Hội Nông dân xã Điện Phong – Nhìn lại một nhiệm kỳ
Phường Điện Nam Đông tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028
    
1   2   3   4   5  
    
Các tin cũ hơn:
Phát triển Đô thị Điện Bàn 7 năm nhìn lại
Xã Điện Hoà phát động cuộc thi “Tuyến đường sắc xuân” năm 2023
Hội Chữ thập đỏ và Đoàn Thanh niên thị xã tổ chức trao quà “Xuân yêu thương”
Xã Điện Quang tổ chức chương trình “Xuân ấm áp - Tết yêu thương”
Thị ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thị xã tổ chức gặp mặt cán bộ thôn, khối phố nhân dịp Xuân Quý Mão 2023
Bảo hiểm xã hội Điện Bàn trao quà các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn
Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Điện Bàn tổ chức trao quà Tết
Bảo hiểm xã hội thị xã Điện Bàn hoàn thành xuất sắc các chi tiêu, kế hoạch năm 2022
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Điện Phong tổ chức tốt các phong trào thi đua
Chương trình “Xuân yêu thương” về với huyện Đông Giang kết nghĩa năm 2023
    
1   2   3   4   5  
    
Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm