Nội dung chi tiết

Kết quả bước đầu thực hiện Đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn thị xã
Tác giả: Phan Thanh Hồng .Ngày đăng: 27/12/2022 .Lượt xem: 138 lượt. [In bài]
Ngày 06/01/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký, ban hành Quyết định số 06/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06).

Tại thị xã Điện Bàn, Chủ tịch UBND thị xã đã ban hành Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 27/5/2022 về triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn thị xã và thành lập 20 Tổ công tác triển khai Đề án ở cấp xã, phường và 140 Tổ công tác ở thôn, khối phố. 


 Đề án 06 đã xác định 07 quan điểm chỉ đạo lớn, mục tiêu chung và các mục tiêu cụ thể cùng với 05 nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện với lộ trình của từng nhiệm vụ trong năm 2022 và giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030. Kèm theo đó là danh mục 25 thủ tục hành chính thiết yếu ưu tiên, tích hợp chia sẻ dữ liệu dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và danh mục các nhiệm vụ cụ thể có sự phân công trách nhiệm và các mốc thời gian hoàn thành cụ thể để thực hiện Đề án.

Mục tiêu tổng thể của Đề án là ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ CCCD gắn chip điện tử trong công cuộc chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để phục vụ 05 nhóm tiện ích gồm: phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; phục vụ phát triển KT-XH; phục vụ công dân số; hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp.

Công tác tuyên truyền Đề án 06/CP được thị xã quan tâm thực hiện. UBND thị xã chỉ đạo các cơ quan liên quan và UBND các xã, phường tuyên truyền các nội dung liên quan đến Đề án 06/CP cùng với các nhiệm vụ chính trị của thị xã, của các xã, phường.

Tính đến nay, theo lộ trình đã có 21/25 dịch vụ công thiết yếu được tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia. Lực lượng Công an được giao chủ trì thực hiện 11/25 dịch vụ công thiết yếu. Hồ sơ công dân yêu cầu giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến trên lĩnh vực cư trú là 1.565 hồ sơ. Đối với các dịch vụ công liên quan đến BHXH, 100% hồ sơ thủ tục hành chính liên thông, hồ sơ cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi liên thông với đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú. Hồ sơ này Tư pháp cấp xã, phường kê khai hồ sơ điện tử, Công an xã, phường đăng ký thường trú, cơ quan BHXH thị xã cấp thẻ BHYT. Tính đến nay, đã đồng bộ 75.100/183.350 hồ sơ đủ điều kiện nhằm tạo điều kiện để triển khai các bước chuẩn sử dụng thẻ Căn cước công dân, ứng dụng Định danh điện tử quốc gia (VNeID) thay thế thẻ BHXH, BHYT. Số lượng người được đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại BHXH thị xã là 79.933/184.098 hồ sơ. Tổng số Căn cước công dân đã thu nhận trên địa bàn thị xã là 188.142/193.238 (đạt 95%), đã thu nhận hồ sơ định danh, xác thực định danh điện tử mức độ 2 là 14.532 trường hợp.

Hiện nay, các dịch vụ công thiết yếu trong lĩnh vực tư pháp theo Đề án 06 đã được tích hợp, cung cấp đầy đủ trên Cổng dịch vụ công quốc gia đang thực hiện trên địa bàn thị xã : Đăng ký kết hôn; Đăng ký khai tử; Đăng ký khai sinh và Cấp phiếu lý lịch tư pháp.

Tuy nhiên, trong thời gian qua, thực tế triển khai vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế, như: Công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tuy đã được triển khai thực hiện nhưng chưa quyết liệt, do đó, số lượng người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến còn hạn chế, nhất là với mức độ 4; trình độ công nghệ thông tin của một bộ phận cán bộ cấp xã, phường, thôn, khối phố còn hạn chế, kiêm nhiệm nhiều vị trí công tác, chưa thành thạo thao tác khi sử dụng phần mềm nghiệp vụ; hạ tầng đường truyền nhiều điểm còn chậm, chưa đồng đều…


 Trong thời gian tới, các Tổ công tác Đề án quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Đề án 06/CP, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về Đề án 06/CP đến cán bộ, công chức và Nhân dân trên địa bàn để Nhân dân hiểu rõ lợi ích, chủ động phối hợp triển khai thực hiện. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện của cấp xã cũng như công tác chỉ đạo thực hiện tại các thôn, khối phố.Tiếp tục chỉ đạo, phân công thành viên Tổ công tác thường xuyên xuống cơ sở, đóng vai người dân đề nghị giải quyết thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến để phát hiện các lỗi sai, vấn đề bất cập, chưa hợp lý, để có giải pháp hoặc đề xuất khắc phục.

Lực lượng Công an tiếp tục phối hợp các ngành chức năng tuyên truyền, vận động công dân xác thực định danh điện tử để thực hiện dịch vụ công trực tuyến, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết để kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Bảo đảm duy trì dữ liệu dân cư luôn “đúng, đủ, sạch, sống” để phục vụ các nhiệm vụ của Đề án; thực hiện công tác tiếp dân giải cấp CCCD, xác thực định danh điện tử cho công dân đảm bảo 100% công dân đủ điều kiện trên địa bàn thị xã được cấp CCCD phục vụ phát triển công dân số. Đẩy mạnh việc tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công, tập trung triển khai 25 dịch vụ công thiết yếu tại Đề án 06 để phục vụ người dân và doanh nghiệp./.

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Bỏ Sổ hộ khẩu, người dân cần làm gì?
Bỏ Sổ hộ khẩu, thủ tục sang tên 'sổ đỏ' được thực hiện ra sao từ 1-1-2023?
Khi không có sổ hộ khẩu và căn cước công dân, cách nào để xác nhận nơi cư trú?
Tài khoản định danh điện tử là gì và dùng để làm gì?
Các tin cũ hơn:
Các bước tích hợp bằng lái xe, thẻ BHYT vào ứng dụng VNeID
Bộ Công an: Tài khoản định danh điện tử sẽ “xài” như CCCD gắn chip
4 thắc mắc thường gặp về tài khoản định danh điện tử
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ VÀ KÍCH HOẠT TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ
Thông tin, hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng VNeID hiệu quả
Kết luận của Chủ tịch UBND thị xã Trần Úc tại Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2022 và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022; kết quả triển khai Đề án 06 và một số nội dung liên quan đến công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn thị xã
Công văn số 1669/UBND ngày 12/8/2022 của UBND thị xã về việc rà soát, tham mưu đề xuất việc khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu dân cư được thực hiện theo Đề án 06 của Chính phủ
Công văn 1124/UBND ngày 15/6/2022 của UBND thị xã về đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ
Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án 06/CP của UBND thị xã Điện Bàn
Kế hoạch của UBND tỉnh về Triển khai thực hiện Đề án 06/CP
    
1   2  
    
Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm