Phường Điện Ngọc tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023
Tác giả: Huỳnh Bá Biện .Ngày đăng: 30/11/2022 .Lượt xem: 281 lượt.
Chiều ngày 24/11/2022, UBND phường Điện Ngọc đã tổ chức hội nghị tổng kết sản xuất năm nông nghiệp năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 và trọng tâm sản xuất vụ Đông Xuân 2022 – 2023.

  Năm 2022, tổng diện tích gieo trồng toàn phường là 664 ha, sản lượng cây có hạt 2.827 tấn, trong đó thóc 2.706 tấn đạt 113,08% kế hoạch. Đối với cây lúa gieo sạ 492 ha đạt 98,4% KH, năng suất bình quân cả năm đạt 55 tạ/ha, cây màu cho năng suất khá. Công tác tiêu độc, khử trùng và tiêm phòng trên đàn gia súc, gia cầm đạt hiệu quả, riêng đàn gia súc tiêm phòng đạt trên 90% tổng đàn. Hoạt động giết mổ, kinh doanh gia súc, gia cầm được cán bộ thú y kiểm soát để tránh lây lang dịch bệnh đảm bảo ATVS thực phẩm. Nuôi thủy sản nước ngọt 8,5 ha năng suất khai thác ước đạt 45 tấn kể cả khai thác tự nhiên. Nâng cấp, sửa chữa và nạo vét được 5.750 mét kênh mương phục vụ nông nghiệp. Phường mua cấp cho các KP 1.000 bẫy chuột và thuốc diệt chuột sinh học kinh phí 35 triệu đồng và thường xuyên phát động nông dân diệt cây mai dương. Toàn phường hiện có 3 trang trại, 19 gia trại phát triển ổn định cho thu nhập cao, giải quyết nhiều lao động tại đại phương.

          Năm 2023 phường Điện Ngọc phấn đấu tăng giá trị ngành sản xuất nông nghiệp từ 1 đến 1,5% so với năm 2022, trong đó thóc đạt 2.400 tấn. Hội nghị thảo luận nhiệm vụ năm 2023, trọng tâm trước mắt là SX vụ Đông Xuân 2022 – 2023. Vận động nông dân SX hết diện tích lúa là 247 ha, cơ cấu giấy chủ lực 60% diện tích, nhóm giống bổ sung 40% diện tích. Thời gian xuống giống từ ngày 25/12/2022 và kết thúc vào ngày 10/1/2023. Đối với các HTX, tổ dịch vụ đẩy nhanh khâu làm đất, vệ sinh đồng ruộng, gia cố kênh mương, đắp bờ giữ nước, cũng cố các đội chuyên. Phát động diệt chuột, ốc bưu vàng, diệt cây mai dương trước khi vào vụ mùa. Tăng cường sản xuất rau màu vụ Đông, Đông Xuân và chú trọng phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm.