Tổng kết công tác tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2022
Tác giả: Phan Thanh Hồng .Ngày đăng: 25/11/2022 .Lượt xem: 288 lượt.
Chiều ngày 23/11, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (ANTQ) năm 2022; triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả tiêu chí an ninh trật tự (ANTT) trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và xây dựng thí điểm “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị”.

Hội nghị trực tuyển tới các điểm cầu Công an các tỉnh, các huyện thị xã, thành phố. Điểm cầu tại Công an thị xã Điện Bàn có đồng chí Trần Úc - Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng ban Chỉ đạo 138 thị xã; Đại tá Lê Trung Hai - Trưởng CATX, Phó trưởng Ban Thường trực 138 thị xã và các đại biểu ban ngành, các Đội nghiệp vụ và Công an xã, phường tham dự.


Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Công an thị xã Điện Bàn

Năm 2022 là năm đầu tiên Việt Nam khống chế thành công đại dịch COVID-19. Trong bối cảnh đời sống xã hội có nhiều chuyển biến tích cực sau đại dịch, Ban Chỉ đạo “Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 333/KH-BCĐ ngày 30/6/2022 về tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2022 nhằm tạo sức lan tỏa mạnh mẽ về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong khắp cả nước, nhất là tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT.

Lực lượng công an đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tham mưu với cấp ủy, chính quyền, ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cùng cấp chỉ đạo và tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” đạt hiệu quả thiết thực. Nhiều đơn vị, địa phương đã có sáng tạo trong tổ chức ngày hội với sự đổi mới về nội dung, hình thức phù hợp với tình hình, điều kiện, hoàn cảnh của địa phương, tạo sức lan tỏa, thu hút sự tham gia của đông đảo người dân, góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT ở cơ sở.

Hội nghị đã triển Kế hoạch thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả tiêu chí ANTT trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 với mục đích, yêu cầu tổ chức triển khai đúng quan điểm, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp, hoàn thành mục tiêu của Chương trình đề ra đảm bảo giữ vững ANTT, an toàn xã hội ở địa bàn nông thôn, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Đồng thời triển khai Kế hoạch tiếp tục xây dựng thí điểm “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị” tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong năm 2023 với mục đích xây dựng, nhân rộng công an phường điển hình, kiểu mẫu gắn kết chặt chẽ với nâng cao toàn diện chất lượng, hiệu quả hoạt động của công an phường; góp phần xây dựng lực lượng công an phường thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Lê Quốc Hùng cho biết thời gian tới, Bộ Công an sẽ tập trung tham mưu, chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương phối hợp với ủy ban MTTQ Việt Nam, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội các cấp tập trung tham mưu phục vụ cấp ủy, chính quyền tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ, công tác trọng tâm để “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” đạt hiệu quả cao, thiết thực. Có nhiều hoạt động hướng về cơ sở, hướng về đối tượng chính sách, góp phần xóa đói giảm nghèo, củng cố niềm tin của Nhân dân vào Đảng, chính quyền, góp phần quan trọng xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở.

Về triển khai thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả tiêu chí ANTT trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và xây dựng thí điểm “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị”, Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu quá trình triển khai phải đảm bảo đồng bộ, đúng quy định, phù hợp với tình hình thực tiễn; có lộ trình, bước đi thích hợp, có sự phân công, phân cấp rõ ràng, gắn với trách nhiệm của công an từng đơn vị, địa phương; tạo được sự đồng tình, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền các cấp và quần chúng nhân dân.