10/10 khu dân cư tại xã Điện Phương đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết
Tác giả: Hồng Hoa .Ngày đăng: 21/11/2022 .Lượt xem: 326 lượt.
Thực hiện sự chỉ đạo của UBMTTQVN các cấp, trong không khí phấn khởi toàn Đảng, toàn dân sôi nổi thi đua chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2022), 10/10 khu dân cư của xã Điện Phương đã tổ chức thành công Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư. Ngày hội thu hút, gần 3.000 lượt bà con nhân dân đến tham dự và cổ vũ cho các hoạt động diễn ra tại các ngày hội.

Trong những năm qua, cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã Điện Phương đã phát huy truyền thống tốt đẹp của chính sách đại đoàn kết, góp phần xây dựng quê hương về mọi mặt, đời sống xã hội ổn định, an ninh được giữ vững, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao có bước phát triển. Các Chi hội, đoàn thể tích cực vận động Đoàn viên, Hội viên chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà Nước, quy định của địa phương, chấp hành tốt quy ước hương ước của thôn. Từ đó làm thay đổi nếp nghĩ và việc làm, bãi bỏ các hủ tục lạc hậu trong việc cưới, việc tang. Trẻ em trong độ tuổi đều được đến trường, các chính sách của Đảng và Nhà nước đã đi vào cuộc sống của mỗi người dân: như chính sách hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn, Nhà đại đoàn kết, chính sách hỗ trợ người nghèo, hộ đặc biệt khó khăn, phần nào đã tác động tích cực đến sự ổn định, phát triển và thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa của thôn.


   Tại các ngày hội, Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã đã biểu dương công lao đóng góp và nỗ lực cố gắng của Chi bộ, Ban thôn, Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể và toàn thể nhân dân các thôn trên địa bàn đã đoàn kết, trách nhiệm đóng góp sức lực, tinh thần củng cố và xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Tập trung lãnh đạo, phát triển kinh tế xã hội, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người dân trong thôn, từng bước nâng cao đời sống nhân dân cả vật chất và tinh thần.

          Cũng tại các ngày hội, lãnh đạo xã đã tuyên dương, khen thưởng những tộc họ tiêu biểu, dòng họ, gia đình học tập, gia đình văn hóa và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thời gian qua. Cùng với đó, trao hơn 30 xuất quà hỗ trợ cho người có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, khuyết tật.


   Đây là sự kiện chính trị quan trọng trong đời sống cộng đồng dân cư trong thôn, ngày hội nhằm đề cao vai trò dân tộc và đại đoàn kết dân tộc, tôn vinh và biểu dương các tập thể và cá nhân đã có thành tích trong phát triển kinh tế và xây dựng đời sống văn hóa mới trong cộng đồng các khu dân cư trên địa bàn toàn xã.