Điện Ngọc triển khai xét các danh hiệu văn hóa và Ngày hội đại đoàn kết năm 2022
Tác giả: Bá Biện .Ngày đăng: 18/10/2022 .Lượt xem: 279 lượt.
Sáng ngày 14/10/2022, UBND – UBMT TQVN phường Điện Ngọc đồng tổ chức hội nghị triển khai xét các danh hiệu văn hóa và ngày hội Đại đoàn kết toàn dân năm 2022. Tham dự hội nghị gồm lãnh đạo phường, Ban chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa, trưởng BND, BCTMT 13 KDC.

Tại hội nghị Ban chỉ đạo (BCĐ) phong trào toàn dân đăng ký xây dựng đời sống văn hóa phường Điện Ngọc đã triển khai công văn hướng dẫn của thị xã về các tiêu chí xét gia đình văn hóa phải theo nguyên tắc công khai, dân chỉ, đúng tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục theo các biểu mẫu với quy trình 4 bước. Thời gian kết thúc xét các danh hiệu văn hóa trước  ngày 21/10/2022 để gởi về UBND phường.


          Về tổ chức ngày hội ĐĐK toàn dân tộc năm 2022 nhằm tiếp tục khẳng định vai trò tự quản của cộng đồng dân cư trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đảm bảo thiết thực, hiệu quả bằng các hình thức phù hợp không phô trương, hình thức, an toàn về phòng chống dịch Covid-19. Các KDC chú trọng công tác tuyên truyền về lịch sử, truyền thống của MTTQVN trong 92 năm qua. Đặc biệt trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới – Đô thị văn minh gắn với các phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”. Thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, cán  bộ MT qua các thời kỳ, hộ gia đình đặc biệt khó khăn. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tuyên truyền trực quang, VSMT đường làng, ngõ xóm sạch, đẹp, treo cờ tổ quốc. Trưởng BCTMT KDC xây dựng báo cáo về khối ĐĐK toàn dân tộc, kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, các mô hình ở KDC năm 2022 theo 5 nội dung của MT phát động và nhiệm vụ năm 2023. Khen thưởng các tập thể, cá nhân, hộ gia đình có thành tích xuất sắc tiêu biểu tại ngày hội.  Các KDC chủ động tham mưu với cấp ủy – BND, các tổ chức thành viên để tổ chức thành công ngày hội.

Hội nghị cũng đã thống nhất cao chọn KDC Ngọc Vinh tổ chức điểm ngày hội vào sáng ngày 6/11/2022 và tiếp theo đó là 12 KDC còn lại.