Nội dung chi tiết

Điện Bàn, thực hiện nhiều giải pháp trong xây dựng nông thôn mới
Tác giả: Thu Hằng .Ngày đăng: 10/10/2022 .Lượt xem: 409 lượt. [In bài]
Điện Bàn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới bắt đầu từ năm 2012, đến năm 2014, thị xã đã có 3 xã đạt chuẩn xã NTM: Điện Quang, Điện Trung, Điện Phong là 3 trong số 10 xã đầu tiên của tỉnh Quảng Nam. Đây chính là bước khởi đầu đáng khích lệ để Điện Bàn tạo đà tiếp tục thực hiện xây dựng Nông thôn mới trong những năm tiếp theo.

Ba năm sau, vào năm 2015, Điện Bàn tiếp tục có 7 xã đạt chuẩn xã Nông thôn mới là các xã: Điện Phước, Điện Thọ, Điện Hồng, Điện Hoà, Điện Thắng Nam, Điện Thắng Trung, Điện Thắng Bắc. Thị xã Điện Bàn được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, niềm vui nhân đôi khi trong năm 2015, đầu năm đón nhận Điện Bàn trở thành thị xã, cuối năm đón nhận thị xã Điện Bàn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Năm 2016,  ba xã còn lại của thị xã: Điện Minh, Điện Phương, Điện Tiến về đích Nông thôn mới và Điện Bàn có 100% các xã đạt chuẩn xã nông thôn mới. Bước sang năm 2017, cùng với tập trung giữ và nâng chuẩn xã nông thôn mới, thị xã đã tập trung xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. Đến cuối năm 2021, toàn thị xã có 44 thôn/ 63 thôn/8 xã được công nhận đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; xã Điện Quang được UBND tỉnh công nhận xã NTM nâng cao.


   Có thể thấy, sau 10 năm thực hiện chương trình, khu vực nông thôn của thị xã Điện Bàn đã có bước chuyển dịch khá tích cực; đời sống người dân được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người năm 2021 là 48,64 triệu đồng; tăng 33,24 triệu đồng/người/năm so với năm 2011; tỷ lệ hộ nghèo của 8 xã còn 1,3%/0,95% tỷ lệ hộ nghèo chung thị xã; giảm 8,44% so với năm 2011. Diện mạo các xã, thôn có nhiều khởi sắc; cảnh quan nông thôn ngày càng khang trang, sáng, xanh, sạch, đẹp; đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn ngày càng tăng lên, chất lượng các phong trào đi vào chiều sâu. Kết cấu hạ tầng thiết yếu tiếp tục được đầu tư; lĩnh vực văn hoá, giáo dục, y tế, môi trường có chuyển biến tích cực; hệ thống chính trị được củng cố; an ninh trật tự xã hội cơ bản được giữ vững; Vai trò chủ thể người dân tiếp tục được phát huy. Những kết quả đạt được tạo nền tảng vững chắc cho xây dựng xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu những năm tiếp theo.

Xác định “xây dựng nông thôn mới được xác định là một quá trình lâu dài, thường xuyên và liên tục, có điểm bắt đầu nhưng không có điểm kết thúc”, Đại Hội Đảng bộ thị xã Điện Bàn lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra nghị quyết “Quyết tâm xây dựng Điện Bàn phát triển bền vững; tạo nền tảng để Điện Bàn trở thành đô thị loại III trước năm 2030”; “Giữ 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; xây dựng 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu”.

Do đó, thời gian đến, UBND thị xã xác định mục tiêu sẽ tiếp tục nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của cư dân nông thôn nhanh và bền vững. Xây dựng nông thôn phát triển theo quy hoạch, có hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ và đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài; Chất lượng hệ thống chính trị cơ sở được củng cố kịp thời và nâng cao. Cụ thể: 100% xã đạt chuẩn và duy trì xã nông thôn mới; Đối với xã NTM nâng cao giai đoạn 2022-2025: Tiếp tục duy trì và nâng chuẩn đối với xã NTM nâng cao Điện Quang, xây dựng 7/8 xã đạt chuẩn gồm: Điện Trung, Điện Phong, Điện Hồng, Điện Thọ, Điện Phước, Điện Hoà và Điện Tiến

Xác định được mục tiêu cụ thể, UBND thị xã xây dựng lộ trình cụ thể: Đối với xã NTM nâng cao giai đoạn 2022-2025: Năm 2022: xã Điện Trung, Điện Phong và Điện Phước; Năm 2023: xã Điện Thọ, Điện Hồng, Điện Tiến; Năm 2024: xã Điện Hoà.

          Đối với xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2022-2025: Năm 2023: xã Điện Quang; Năm 2024: xã Điện Phong, Điện Phước, Điện Tiến; Năm 2025: xã Điện Trung, Điện Hồng, Điện Thọ, Điện Hoà.

          Đối với thôn NTM kiểu mẫu giai đoạn 2022-2025: Năm 2022 đạt 10 thôn gồm: thôn Cẩm Đồng, xã Điện Phong; thôn Hạ Nông Đông và Nhị Dinh 2, xã Điện Phước; thôn Phong Thử 3, xã Điện Thọ; thôn Hoà An, Lạc Thành Nam, Cẩm Văn Bắc và Giáo Ái, xã Điện Hồng; thôn Hà Đông và Hà Tây 1, xã Điện Hoà. Năm 2023 đạt 8 thôn, gồm: thôn Kỳ Bì và Kỳ Lam, xã Điện Thọ; thôn Cẩm Văn Nam, Thanh An, thôn Ba và Cẩm Văn Tây, xã Điện Hồng; thôn La Thọ 1 và Quang Phường, xã Điện Hoà. Năm 2024 đạt 01 thôn: La Thọ 2, xã Điện Hoà.


   Trong xây dựng nông thôn mới, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, tiêu chí số 13 là một trong những tiêu chí quan trọng. Tại xã Điện Phong, tiêu chí này nhằm định hướng, hỗ trợ cho người dân phát triển sản xuất phù hợp, nâng cao giá trị kinh tế. Ông Phan Phước Hải, PCT UBND xã Điện Phong cho biết: “Xã tập trung xây dựng cánh đồng chuyên canh quy mô lớn trên cây ớt, cây lúa, Rau hữu cơ gắn với phát triển sản xuất hàng hóa chủ lực, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo liên doanh liên kết bao tiêu sản phẩm; Phát triển chăn nuôi bò theo hình thức bán công nghiệp ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào chăn nuôi, từng bước hình thành liên kết trong chăn nuôi bò, hình thành các trang trại chăn nuôi bò 3B vừa và nhỏ, thu lợi nhuận cao qua mỗi lứa đầu tư. Đẩy mạnh kêu gọi doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp…”.

Cho biết về các giải pháp thực hiện chương trình NTM trong thời gian đến, ông Nguyễn Đức Chơi, trưởng phòng kinh tế thị xã chia sẻ: “Điện Bàn sẽ xây dựng Nông thôn mới theo phương châm “Xây dựng NTM là quá trình liên tục, lâu dài, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc”. Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân về xây dựng nông thôn mới, đặc biệt vai trò chủ thể người dân trong xây dựng NTM tạo sự đồng thuận cao và sức lan tỏa, làm thay đổi nhận thức của người dân cùng chung sức xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, tuyên truyền các cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Ưu tiên lồng ghép các nguồn vốn các chương trình, vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương, các chương trình, dự án của tỉnh, thị xã và các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư cho các xã xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025…”.

          Như vậy, sau 10 năm triển khai thực hiện, với sự chỉ đạo quyết liệt, sự vào cuộc mạnh mẽ của hệ thống chính trị các cấp và sự tham gia tích cực của cộng đồng dân cư nông thôn, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở thị xã Điện Bàn đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, trở thành một phong trào sôi nổi, có sức lan tỏa rộng khắp. Xác định được những giải pháp trọng tâm, sẽ là cơ sở để Điện Bàn tiếp tục xây dựng Nông thôn mới đạt kết quả trong thời gian đến.

[Trở về]
Các tin mới hơn:
“Quả ngọt” sau 10 năm xây dựng Nông thôn mới
Các tin cũ hơn:
UBND xã Điện Tiến tổ chức tổng kết thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2021.
Điện Bàn, Hội nghị chuyên đề xây dựng Nông thôn mới đến năm 2025.
Xã Điện Tiến tổ chức Lễ công bố thôn Thái Cẩm đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu năm 2021.
Điện Quang tổ chức Toạ đàm công tác xây dựng nông thôn mới
Lễ công bố thôn La Thọ 3, xã Điện Hòa đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020
Lễ công bố thôn Hà Tây 2, xã Điện Hòa đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021.
Sắc màu đường hoa
Xã Điện Quang đón Bằng công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao năm 2021.
Điện Quang khởi sắc nông thôn mới.
Công tác giữ gìn ANTT tại xã nông thôn mới nâng cao Điện Quang
    
1   2   3   4   5  
    
Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm