Phường Điện Nam Trung tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XIII)
Tác giả: Văn Hùng .Ngày đăng: 07/10/2022 .Lượt xem: 230 lượt.
Ngày 07/10/2022, Đảng bộ phường Điện Nam Trung đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XIII) cho Đảng viên toàn Đảng bộ. Đ/c Đặng Thị Sương - Phó Bí thư Đảng ủy, đ/c Huỳnh Bá Hậu – PBT, Chủ tịch UBND phường tham dự hội nghị.

Trước khi vào chương trình hội nghị, Đảng ủy phường đã tổ chức lễ trao Huy hiệu 40, 50 và 55 năm tuổi Đảng cho 4 đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ phường Điện Nam Trung.


   Tại hội nghị, các đại biểu được đồng chí Đinh Thị Bé - Phó ban Tuyên giáo Thị ủy truyền đạt 4 Nghị quyết quan trọng gồm: Nghị quyết số 21 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 18 về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao"; Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

Trong đó nhấn mạnh Nghị quyết số 21 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới và  Nghị quyết số 18 về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao".


   Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Thị Sương - Phó Bí thư Đảng ủy phường Điện Nam Trung nhấn mạnh: Đây là 4 Nghị quyết quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra. Yêu cầu các đại biểu tham dự cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung tiếp thu các nội dung được quán triệt tại hội nghị, Triển khai cho Đảng viên tham gia viết thu hoạch theo tinh thần Nghị quyết TW năm khóa XIII đã học.