Bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở
Tác giả: Phan Thanh Hồng .Ngày đăng: 06/10/2022 .Lượt xem: 316 lượt.
Công an thị xã Điện Bàn vừa tổ chức 02 lớp bồi dưỡng pháp luật, nghiệp vụ cho lực lượng Bảo vệ dân phố và dân phòng năm 2022.

Học viên được quán triệt các kiến thức, chuyên đề liên quan đến đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở như: Công tác nắm tình hình tại địa bàn cơ sở; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; công tác phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là ma túy, cờ bạc, “tín dụng đen”; công tác tham gia hòa giải và giải quyết các vụ việc về an ninh trật tự; công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở của lực lượng bảo vệ dân phố và dân phòng.


 Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm trang bị thêm cho lực lượng bảo vệ dân phố và dân phòng những kiến thức về PCCC, hiểu rõ trách nhiệm, quyền hạn của từng lực lượng trong công tác PCCC, triển khai thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về PCCC tại địa bàn cơ sở, triển khai Tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy ở cơ sở, kỹ năng sử dụng các phương tiện chữa cháy thông thường tại gia đình và cộng đồng./.