UBND xã Điện Tiến tổ chức tổng kết thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2021.
Tác giả: Lê Văn Tài .Ngày đăng: 16/09/2022 .Lượt xem: 553 lượt.
Sáng ngày 16/9, UBND xã Điện Tiến đã tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2021 và triển khai mục tiêu, giải pháp thực hiện giai đoạn 2022-2025.

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Đức Chơi - Thị ủy viên, Trưởng phòng Kinh tế thị xã Điện Bàn, Thường trực BCĐ Xây dựng NTM thị xã; các ông bà trong BTV Đảng ủy, Thường trực HĐND – UBND - UBMTTQVN xã; đại diện các ngành, đoàn thể ở xã; các ông, bà là Bí thư Chi bộ, Trưởng, Phó thôn, Trưởng ban Công tác Mặt trận, các Chi hội đoàn thể và đại diện nhân dân trên địa bàn xã.


   Năm năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, hội đoàn thể từ xã đến thôn, sự tham gia tích cực chủ động của nhân dân, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM của xã tiếp tục được triển khai một cách đồng bộ, nông thôn khởi sắc, nông nghiệp phát triển toàn diện, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện.

Cụ thể: Hệ thống giao thông tiếp tục được đầu tư xây dựng, nâng cấp bảo trì thường xuyên, làm mới 13,03 km đường liên xã, 7,24 km đường thôn xóm. Về cơ sở vật chất văn hóa đã tiếp tục nâng cấp sữa chữa 5/5 nhà văn hóa thôn, đồng thời đầu tư xây dựng hệ thống truyền thanh, sân nhà văn hóa, thiết bị hoạt động thể dục, thể thao và khu vui chơi ngoài trời cho trẻ em.

Bên cạnh đó, công tác vệ sinh môi trường có sự chuyển biến tích cực, tỷ lệ rác thải được thu gom vận chuyển xử lý tập trung đạt 95%; tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch đảm bảo 3 sạch đạt 100%.

Việc phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập của người dân được chú trọng, đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ sản xuất, các mô hình liên kết sản xuất, có giá trị kinh tế cao ngày càng được nhân rộng.

Công tác giảm nghèo và an sinh xã hội được quan tâm; năm 2021, số hộ nghèo giảm còn 22 hộ đạt 1% không có hộ nghèo thuộc chính sách giảm nghèo, cận nghèo giảm còn  35 hộ đạt 1,58%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2021 đạt 45,57 triệu đồng/người/năm. Tổng nguồn lực huy động cho xây dựng NTM toàn xã đạt 82,436 tỷ đồng, trong đó vốn huy động từ cộng đồng dân cư đóng góp là 10,024 tỷ đồng chiếm 12,16%.

Trong 5 năm qua, xã được xét công nhận giữ chuân xã Nông thôn mới. 5/5 thôn được UBND thị xã Điện Bàn công nhân đạt chuẩn KDC NTM kiểu mẫu. Đặc biệt năm 2019, xã Điện Tiến được Chính Phủ tặng bằng khen xã có thành tích xuất sắc trong phong trào cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Nguyễn Đức Chơi - Thường trực Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM thị xã đánh giá cao những kết quả đạt được trong quá trình triển khai thực hiện xây dựng NTM trên địa bàn xã Điện Tiến thời gian qua và nhấn mạnh, chương trình xây dựng NTM đã ngày càng đi vào thực chất, với việc các địa phương đã quan tâm nhiều hơn tới việc thay đổi phương thức tổ chức sản xuất, nâng cao thu nhập cũng như đời sống văn hóa tinh thần của người dân. Đồng thời chỉ ra một số tồn tại trong phong trào xây dựng NTM hiện nay đề nghị các địa phương cần chủ động, quan tâm khắc phục sớm các vấn đề. Tiếp tục xây dựng, bổ sung hoàn thiện phương án và tổ chức triển khai thực hiện xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao trong năm 2023 và những tiếp theo.


   Tại hội nghị, UBND xã đã tặng giấy khen cho 3 tập thể và 9 các nhân có thành xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2021.