Công văn 1124/UBND ngày 15/6/2022 của UBND thị xã về đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ
Tác giả: Nguyễn Hữu .Ngày đăng: 11/09/2022 .Lượt xem: 348 lượt.
Công văn 1124/UBND ngày 15/6/2022 của UBND thị xã về đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ
Tải Công văn 1124/UBND tại đây.