Thông báo về việc tạm dừng lưu thông hàng hóa và thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký công bố sản phẩm.
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 06/09/2022 .Lượt xem: 393 lượt.
UBND thị xã thông báo về việc tạm dừng bán, lưu thông, sử dụng hàng hóa đối với các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe và thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký công bố sản phẩm
Tải về: 
1775-2022-UBND.signed.signed.pdf 1798-2022-UBND.signed.signed.pdf