Thông báo tuyển sinh đi học tại Cu-Ba năm 2022.
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 18/08/2022 .Lượt xem: 521 lượt.
Thông báo số 864/TB-BGDĐT ngày 26/7/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tuyển sinh đi học tại Cu-Ba năm 2022.
Tải về: ThongBaoTuyenSinhDiHocCuBa2022.pdf