Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất (Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư Lạc Thành, xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn)
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 18/08/2022 .Lượt xem: 388 lượt.
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam mời các nhà đầu tư quan tâm nộphồ sơ đăng ký thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư Lạc Thành, xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn với các thông tin như sau:
Tải về: 
15.8. TB_Mời quan tâm DA KDC Lạc Thành.signed.pdf QD chap thuan chu truong dau tu KDC Lac Thanh, Dien Hong.signed.signed.pdf 225.signed.pdf 225. PLQĐ_SKHĐT YCSB NLKN KDC Lạc Thành, Điện Bàn (1).signed.pdf

1. Mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư của dự án:
- Mục tiêu đầu tư: đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đảm bảo kết nối hạ tầng khu vực theo quy hoạch chi tiết (1/500) được phê duyệt, đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực; phát triển nhà ở theo quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị (nếu có), thiết kế nhà ở.
- Quy mô đầu tư: đầu tư khu dân cư với quy mô diện tích khoảng 14,5 ha.
2. Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư): 120,00 tỷ đồng.
3. Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: 30,00 tỷ đồng
4. Thời hạn, tiến độ đầu tư: dự kiến từ năm 2022 - 2024. Tiến độ chi tiết được xác định sau khi nhà đầu tư được lựa chọn.
5. Địa điểm thực hiện dự án: xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Có ranh giới dự án:
- Phía Bắc: giáp đường ĐT 609.
- Phía Đông: giáp đường ĐX1 Điện Hồng.
- Phía Nam: giáo tuyến đường bê tông thôn Giáo Ái Bắc.
- Phía Tây: giáp ranh giới huyện Đại Lộc.
6. Diện tích khu đất: khoảng 14,5 ha.
7. Mục đích, cơ cấu sử dụng đất:
- Mục đích, cơ cấu sử dụng đất: Cơ cấu sử dụng đất dự kiến được trích xuất tuân thủ quy hoạch nông thôn mới xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn được phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 11044/QĐ-UBND ngày 25/12/2018 của UBND thị xã Điện Bàn, Quy hoạch chung đô thị Điện Bàn được phê duyệt tại Quyết định số 518/QĐ-UBND ngày 07/02/2013 của UBND tỉnh và định hướng quy hoạch chung đô thị Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đến năm 2030 và năm 2045 đang hoàn chỉnh, trình phê duyệt, như sau:
+ Đất ở: 57.950 m2 (39,8%); 
+ Đất thương mại - dịch vụ: 13.303 m2 (9,1%);
+ Đất công cộng: 7.761 m2 (5,3%);
+ Đất cây xanh: 14.107 m2 (9,7%);
+ Đất giao thông - HTKT: 52.373 m2 (36,0%).
Cơ cấu sử dụng đất sẽ được xác định chính xác khi quy hoạch chi tiết 1/500 dự án được phê duyệt.
- Các chỉ tiêu quy hoạch: Các chỉ tiêu quy hoạch tuân thủ đồ án Quy hoạch chung đô thị Điện Bàn được phê duyệt tại Quyết định số 518/QĐ-UBND ngày 07/02/2013 của UBND tỉnh, Quy hoạch nông thôn mới xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn được phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 11044/QĐ-UBND ngày 25/12/2018 của UBND thị xã Điện Bàn và sẽ được xác định cụ thể tại đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500).
8. Thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án: trong vòng 30 ngày kể từ ngày danh mục dự án đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia (cụ thể theo thời gian chính thức trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia).
9. Thông tin liên hệ:
- Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Nam.
- Địa chỉ: 02 Trần Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
- Số điện thoại: 02353.810.393 hoặc 02353.810.394
- Email: thamdinhduanqn@gmail.com.
10. Nhà đầu tư quan tâm, có nhu cầu đăng ký thực hiện dự án phải thực hiện các thủ tục để được cấp chứng thư số và nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia./.