Lan tỏa sức mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc từ nhiều hoạt động “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2022
Tác giả: Phan Thanh Hồng .Ngày đăng: 17/08/2022 .Lượt xem: 296 lượt.
“Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn thị xã khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Ngoài ra, đánh giá tình hình, kết quả phong trào và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời gian qua; rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời gian tiếp theo. Đây còn là dịp để biểu dương, khen thưởng, cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.


   “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gồm 02 phần: Phần lễ và phần hội. Trong đó, phần hội gồm các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao có chủ đề vận động toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc; tổ chức gặp mặt, giao lưu, toạ đàm, trao đổi kinh nghiệm giữa các điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; các hoạt động “Dân vận khéo” của cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể; của lực lượng Công an; tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân”; thi tìm hiểu pháp luật, tặng quà các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự, tặng quà các đối tượng chính sách, và các địa phương đồng loạt triển khai công tác phát động toàn dân bảo vệ ANTT tại khu dân cư./.