Thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 2, mức độ 3 và mẫu Ophazidon giả.
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 18/07/2022 .Lượt xem: 532 lượt.
UBND thị xã Điện Bàn thông báo để Nhân dân nắm bắt thông tin về việc thu hồi thuốc vi phạm mức độ 2, mức độ 3 và mẫu Ophazidon giả.
Tải về: 
- Công văn thu hồi thuốc vi phạm mức độ 2, mức độ 3.
- Công văn về mẫu Ophazidon giả.