Trung tâm Y tế thị xã Điện Bàn tổ chức tập huấn cho cộng tác viên dân số.
Tác giả: Mi Ni .Ngày đăng: 14/07/2022 .Lượt xem: 860 lượt.
Trong 3 ngày 14 - 16/7, Trung tâm Y tế thị xã Điện Bàn đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ chuyên môn cho 150 cộng tác viên dân số trên địa bàn 20 xã, phường, mỗi lớp 50 học viên.

 

  Tại lớp tập huấn các học viên được báo cáo viên trang bị những kiến thức nghiệp vụ chuyên môn về kỹ năng tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách dân số, dịch vụ dân số. Truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh. Truyền thông chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi. Chăm sóc phụ nữ mang thai. Kỹ năng tiếp thị xã hội phương tiện tránh thai, hàng hoá và dịch vụ kế hoạch hoá gia đình, sức khoẻ sinh sản. Tư vấn sàng lọc trước sinh và sơ sinh. Tư vấn khám sức khoẻ vị thành niên, tiền hôn nhân. Tư vấn kế hoạch hoá gia đình.

          Thông qua lớp tập huấn nhằm trang bị, bổ sung và nâng cao kiến thức chuyên môn cơ bản về công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình cho đội ngũ cộng tác viên, đặc biệt kỹ năng truyền thông, vận động thu thập thông tin góp phần thực hiện hoàn thành các mục tiêu về dân số và chiến lược phát triển dân số đến năm 2030.