Phường Điện Nam Bắc tổ chức tuyên truyền phòng, chống dịch sốt xuất huyết
Tác giả: Minh Hậu .Ngày đăng: 12/07/2022 .Lượt xem: 661 lượt.
Trước tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết đang có những diễn biến phức tạp trên địa bàn phường; UBND phường Điện Nam Bắc chỉ đạo các ban, ngành liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát và chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh một cách đồng bộ; tuyên truyền cho người dân nêu cao nhận thức, tích cực dọn dẹp vệ sinh môi trường để bảo vệ sức khỏe cho chính mình, người thân và cộng đồng.

Sáng ngày 10/10/2022, Đoàn phường phối hợp với UBND và Trạm Y tế phường Điện Nam Bắc đã tổ chức tuyên truyền lưu động về phòng, chống dịch sốt xuất huyết.


   Lực lượng tuyên truyền cùng với xe tuyên truyền lưu động đi dọc tuyến đường Trần Thủ Độ và các tuyến đường chính trong khu dân cư. Với các nội dung như dọn vệ sinh môi trường, tổ chức phát tờ rơi và trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn cho bà con về sự nguy hiểm của bệnh sốt xuất huyết cũng như cách phòng tránh để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình.


   Thông qua chương đã góp phần nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của cán bộ, đoàn viên thanh niên và nhân dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, thực hiện tốt các biện pháp diệt muỗi, diệt lăng quăng, bọ gậy để chủ động phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết một cách hiệu quả nhất.