Đảng ủy xã Điện Quang tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm 2022.
Tác giả: Thái Văn Dũng .Ngày đăng: 29/06/2022 .Lượt xem: 416 lượt.
Ngày 29/06/2022, Đảng uỷ xã Điện Quang đã tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng còn lại năm 2022.

Sáu tháng đầu năm 2022, Đảng bộ và nhân dân toàn xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác vận động quần chúng, công tác xây dựng Đảng theo Nghị quyết của Đảng bộ đề ra đạt kết quả khả quan.


   Kinh tế tăng trưởng khá, tổng giá trị toàn nền kinh tế 6 tháng đầu năm đạt 430 tỷ dồng, đạt 70% kế hoạch, tăng 52% so với cùng kỳ. Tiếp tục thực hiện giữ chuẩn và nâng cao chất lượng Xã nông thôn mới nâng cao, có 6/6 thôn giữ chuẩn Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó có 3 thôn: Phú Văn, Bảo An, Bến Đền đăng ký Thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Phấn đấu xây dựng Xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2023.

Công tác xây dựng Đảng luôn được chú trọng, tiếp nhận sinh hoạt Đảng 4 đồng chí. Hướng dẫn các Chi bộ xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kiểm tra, giám sát. Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ xã đã kiểm tra 2 Chi bộ, giám sát 3 tổ chức Đảng và 2 cá nhân là Bí thư Chi bộ.

Cũng tại Hội nghị, Đảng ủy xã đã tổ chức trao Huy hiệu 30, 40, 50, 55 tuổi đảng cho 11 đảng viên.