Điện Bàn khai giảng lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026
Tác giả: Hồng Vân .Ngày đăng: 28/06/2022 .Lượt xem: 415 lượt.
Sáng ngày 27/6, Phòng Nội vụ phối hợp với Ban Tuyên giáo Thị ủy khai mạc các lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 cho 494 đại biểu HĐND các xã, phường.

Trong thời gian tập huấn, đại biểu HĐND cấp xã, phường sẽ được triển khai, quán triệt các chuyên đề: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và những vấn đề đặt ra cho chính quyền cấp xã, phường; Chính quyền địa phương và đại biểu HĐND cấp xã, phường; Kỹ năng giám sát của đại biểu HĐND cấp xã; Kỹ năng thuyết trình, thảo luận, tranh luận; Kỹ năng tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và tham gia xây dựng, ban hành nghị quyết,…


  Hoạt động của HĐND cấp xã, phường tại thị xã Điện Bàn đã trải qua một năm hoạt động rất khó khăn do tác động bởi đại dịch COVID-19. Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt và hiệu quả của các cấp ủy Đảng cùng với sự chủ động tích cực, nỗ lực bám sát các quy định của pháp luật và thực tiễn của địa phương, HĐND các cấp đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong Thị xã hoàn thành mục tiêu kép vừa phòng chống dịch COVID-19 bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh với những thành tựu nổi bật.

Việc nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng hoạt động cho các đại biểu HĐND cấp xã là giải pháp quan trọng đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp. Tham gia lớp tập huấn các đại biểu đã phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc học tập; tiếp thu các chuyên đề, tích cực trao đổi, thảo luận và vận dụng linh hoạt, sáng tạo những kiến thức, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.